Categorie archief: SEO

SEO staat voor zoekmachine optimalisatie. Hier publiceren we artikelen over ‘best practices’ en vaak betekend dat er niks mysterieus is aan zoekmachine optimalisatie.

On Page SEO voor Laban Dakwerk

Bij SEO denken veel mensen aan het verkrijgen van backlinks. Dat doe ik niet, ik doe on-page SEO en dat is niet het vullen van een pagina met een sleutelwoord.

Veel kleine en middel grootte bedrijven denken dat ze geen SEO nodig hebben want de web site is klein en de zoekmachines zullen het wel begrijpen. Hier is een voorbeeld van een site audit van een zelfstandige zonder personeel.

Verder lezen

Waar wordt Google Mijn Bedrijf voor gebruikt?

Hoewel het lijkt alsof Google Mijn Bedrijf alleen voor de weinig populaire Google Plus is, is dit zeker niet het geval. De data wordt ook gebruikt in de twee power houses: Google Maps en Google Search.

Google Mijn Bedrijf voor lokale bedrijven

Een mooi product van Google is . Google Mijn Bedrijf is eigenlijk een samenraapsel van twee producten: Google Places en Google+ Local (vaak Local+ genoemd). Google Places komt van Google Maps waarbij bedrijven het adres konden claimen en deze komt dan naar voren op Google Maps en Google Search. Hoewel in sommige situaties de dashboard voor Google Places nog werkt is het niet aan te raden deze te gebruiken omdat updates soms dagen kunnen duren voordat ze publiek worden gemaakt. Google+ Local zijn de lokale bedrijfspagina’s op Google+, ook deze werden geverifieerd door middel van een ansichtkaart. werd gelanceerd op 30 mei 2012. En sinds 11 juni van dit jaar worden beide ondergebracht in . Kortom geen twee verschillende dashboarden, maar één dashboard voor zowel Google+ als Google Maps.

Verder lezen

Meer links betekent niet dat de web site beter rankt

Links zijn een ranking factor maar door een manuele actie en de Penguin algoritme kunnen links een negatieve effect hebben. Ook kan het voorkomen dat webmaster een link penalty krijgen terwijl ze er niks mee te maken hebben.

Regelmatig hoor ik in gesprekken dat links de sleutel is om hoog in de zoekresultaten te komen. Dit is inderdaad waar maar het is niet het hele verhaal. Want links kunnen ook een negatief effect hebben. Namelijk de zoekmachine van Google – maar ook de meeste andere zoekmachines – gebruikt links om web pagina’s te rangschikken. Dit doet Google door de befaamde algoritme . Hoewel de PageRank van een web pagina in de originele PageRank papers niet omlaag kan gaan, is dit tegenwoordig niet helemaal juist. Allereerst is PageRank veel geavanceerder dan in 1999. Hoe PageRank tegenwoordig intern door Google wordt berekend weten we niet. Ten tweede kan de PageRank omlaag gezet worden door een manuele actie. En door een algoritme kan het zijn dat sommige links een negatief effect hebben. Kortom inkomende links kunnen ervoor zorgen dat een web site lager rankt.  Verder lezen

Het semantische web

Het semantische web is een proces die al tientallen jaren aan de gang is. Door zoekmachines wordt het web van data steeds populairder. Maar wat betekend semantiek voor een netwerk?

In mijn vorige artikelen heb ik het semantische web zijdelings genoemd. Zoals bij Gestructureerde gegevens of Structured Data Tool. In dit artikel zal ik verder inhoudelijk kijken naar het semantische web. Allereerst een korte geschiedenis over het semantische web, wat het begrip betekend, en de knooppunten die het netwerk vormen. Daarna kijken we naar HTML, waar we zien dat semantiek en HTML vanaf het begin af aan al aanwezig is en in HTML5 deze is uitgebreid maar nog steeds beperkingen heeft, welke kunnen worden opgelost met additionele bestanden of additionele HTML opmaak. Tot slot, eindigen we met twee nadelen die vaak genoemd worden als het over semantische web gaat.  Verder lezen

Co-occurrence, subsituten en synoniemen in één algoritme?

Co-occurrence, substituten en synoniemen zijn begrippen die vaak voorkomen op artikelen over zoekmachine optimalisatie. Maar zoekmachines zelf geven weinig informatie. Hier zal ik aan de hand van een patent van Google kijken hoe deze begrippen aan elkaar gelinkt kunnen worden.

In mijn vorige artikelen heb ik gekeken naar co-occurrence, substituut woorden en synoniemen aan de hand van patenten van Google. Hier zal ik kijken naar hoe deze gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Hoewel patenten niet betekenen dat deze worden gebruikt, geeft het wel een indicatie over hoe de mensen achter de zoekmachine denken over hoe een zoekmachine moet functioneren. Daarnaast laat Google weinig los over synoniemen, substituten en co-occurrence. Daarom moeten we wel kijken naar patenten om een idee te krijgen.

Verder lezen

Substituut in plaats van co-occurrence

Co-occurrence, synoniemen en nu substituten als een manier voor zoekmachines om zoekopdrachten in context te plaatsen. Dit betekend niet dat sleutelwoorden zinloos zijn, in tegenstelling, sleutelwoorden worden gebruikt om een documenten beter te begrijpen.

In mijn vorige artikelen heb in gekeken naar synoniemen, woorden die het zelfde betekenen, en co-occurrence, dit zijn woorden in in samenhang met een bepaald woord wordt gebruikt. Maar er is nog een manier waarop zoekmachines de intentie van een zoekopdracht beter kunnen begrijpen. Dat wil zeggen, zoekmachines zoals Google proberen op basis van een index van het internet en op basis van het gedrag van haar gebruikers om te begrijpen wat de gebruiker precies bedoeld met een bepaalde zoekopdracht. Met andere woorden hier zal ik kijken naar een manier voor zoekmachines om zoekopdrachten (quiries) in context te plaatsen. Hiervoor kijk naar de patent: Evaluation of substitute terms.

Verder lezen

Co-Occurrence?

Allereerst kijken we naar wat co-occurrence is. Aan de hand van een patent kijken hoeco-occurrence gebruikt kan worden voor zoekmachines. En of het een ranking signal is.

Co-occurrence is een relatief nieuw begrip in zoekmachine optimalisatie. Vaak wordt co-occurrence samen met co-citation genoemd. In de afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over deze twee begrippen en of en hoe Google dit gebruikt. Echter door de invoering van de “knowledge graph” en de “knowledge panel” lijkt het dat Google co-occurrence gebruikt. In dit artikel kijk ik alleen naar co-occurrence in taal. Dat wil zeggen, co-occurrence wordt vaak gebruikt in andere gebieden. Bijvoorbeeld als iemand een economische recessie analyseert dan zal hij/zij ook kijken naar werkloosheid cijfers of koopkracht en hoe deze met elkaar in verbinding staan. Daar kijk ik hier niet naar omdat dit weinig relevant is voor zoekmachines. Ik kijk alleen naar co-occurrence van woorden, van woorden die samengaan met andere woorden.

Verder lezen

Hoe vindt Google synoniemen en hoe worden die in context geplaatst

Waar komen de synoniemen vandaan? Hier kijk ik aan de hand van een aantal patenten en artikelen van Google over hoe de zoekmachine synoniemen vindt en in context plaatst.

In mijn vorige artikel heb ik gekeken naar expliciete en impliciete lokale zoekopdrachten op basis van Yahoo patenten. Hierbij heb ik gekeken naar taal als een impliciete zoekopdracht. Echter taal is veel meer impliciet dan wat ik daar suggereerden. Namelijk in een taal zijn zeer veel synoniemen of woorden van de zelfde betekenis maar deze woorden kunnen een expliciete betekenis hebben in een bepaalde context. Hier kijk ik naar een manier waarop Google een synoniem vindt en deze in een bepaalde context kan zetten.
Verder lezen

Expliciete zoekopdracht, impliciete zoekopdracht en lokale zoekresultaten

Aan de hand van twee papers van Yahoo kijk ik naar wat is impliciete zoekopdrachten en wat de implicatie is voor lokale zoekresultaten en eindig met een live voorbeeld.

In mijn twee vorige artikelen heb ik gekeken naar waar de data vandaan komt en hoe deze gegevens naar voren komen in de zoekmachine (OneBox en Universal Search). Hier zal ik kijken naar hoe een zoekopdracht wordt gezien door Google. Met andere woorden, we gaan kijken naar de context van de zoekopdracht en waarom een bepaalde zoekopdracht lokale zoekresultaten geeft terwijl dit niet in de zoekopdracht naar voren komt. De zoekopdracht zelf noemen we vaak de expliciete zoekopdracht terwijl de context de impliciete zoekopdracht heet. In het kort, de context van een zoekopdracht is alles wat niet in de zoekopdracht staat. Met name voor lokale zoekresultaten gebruikt Google de context.

Verder lezen

Lokale zoekresultaten op Google

Hoe worden lokale resultaten weergegeven in google.nl? Aan de hand van OneBox en Universal Search kijken we hoe de lokale resultaten worden vermengt met algemene zoekresultaten

In mijn vorige artikel heb ik gekeken naar waar Google de data vandaan haalt voor lokale zoekresultaten. Als een introductie heb ik ook een introductie gegeven over hoe Google dit weergeeft in de zoekresultaten. Hier zal ik daar verder op ingaan aan de hand van een updates die Google heeft doorvoert. Namelijk we zullen aan de hand van screenshots kijken wat er wordt bedoeld met OneBox en Universal Search. In het kort, deze twee zorgen ervoor dat lokale zoekresultaten worden vermengt met algemene zoekresultaten.

Verder lezen