Expliciete zoekopdracht, impliciete zoekopdracht en lokale zoekresultaten

Banner impliciete zoekopdrachten

Aan de hand van twee papers van Yahoo kijk ik naar wat is impliciete zoekopdrachten en wat de implicatie is voor lokale zoekresultaten en eindig met een live voorbeeld.

In mijn twee vorige artikelen heb ik gekeken naar waar de data vandaan komt en hoe deze gegevens naar voren komen in de zoekmachine (OneBox en Universal Search). Hier zal ik kijken naar hoe een zoekopdracht wordt gezien door Google. Met andere woorden, we gaan kijken naar de context van de zoekopdracht en waarom een bepaalde zoekopdracht lokale zoekresultaten geeft terwijl dit niet in de zoekopdracht naar voren komt. De zoekopdracht zelf noemen we vaak de expliciete zoekopdracht terwijl de context de impliciete zoekopdracht heet. In het kort, de context van een zoekopdracht is alles wat niet in de zoekopdracht staat. Met name voor lokale zoekresultaten gebruikt Google de context.

Introductie in impliciete zoekopdrachten

De expliciete zoekopdracht is wat de gebruiker aangeeft als zoekopdracht. Het is het gedeelte waarvoor de gebruiker zoekt. Het zijn de sleutelwoorden of keywords waarvoor de gebruiker zoekt. Het probleem wat zich hierbij voordoet is dat de gebruiker niet alle informatie opgeeft die van belang zijn. Een voorbeeld van een zoekopdracht die te weinig informatie geeft is [olympische spelen]. De rede waarom deze zoekopdracht ambitieus is omdat er geen jaartal aan wordt gegeven. Als iemand hierop zoekt in 2013 midden tussen twee Olympische Spelen, namelijk die van London 2012 en van Sochi 2014 welke bedoeld de gebruiker. Een oplossing hiervoor, die Yahoo aangeeft in “Improving Search Relevance for Implicitly Temporal Queries“, is om te kijken naar logs van de zoekopdrachten met een jaartal en daaruit een schatting te maken wat de gebruiker bedoeld als er geen jaartal wordt genoemd. Het impliciete gedeelte van de zoekopdracht is de datum waarop we zoeken. In dit geval was dat september 2013, maar als we in augustus 2012 hadden gezocht dan hadden naar alle waarschijnlijkheid meer resultaten gezien van Londen 2012 Zomerspelen en geen of minder Sochi 2014 Winterspelen. Naar alle verwachting hadden we ook minder “algemene zoekresultaten” gezien (zoals Wikipedia artikelen over de Olympische Spelen).

Dus een impliciete zoekopdracht zijn onderdelen van een zoekopdracht die niet expliciet door de gebruiker worden gemeld in de zoekopdracht. Het zijn daarom moeilijke zoekopdrachten die vaak dubbelzinnig zijn. Dat wil zeggen, er kunnen twee totaal verschillende zoekresultaten worden gegeven die beide het antwoord geven voor de zoekopdracht. Maar door gebruik te maken van impliciete zoekopdrachten kan een zoekmachine een meer op maat en meer bevredigende zoekresultaat geven. Voorbeelden van impliciete zoekopdrachten zijn IP adressen, User-Agent, taal, GPS informatie (mobiel) maar zoek geschiedenis. Met andere woorden een iPhone op Amsterdam Centraal die zoekt naar tramtijden geeft een hele andere intentie aan dan iemand achter een desktop die zoekt naar een linux distro.

Schema voor impliciete en expliciete zoekopdracht

 

Impliciete zoekopdrachten voor lokale zoeresultaten

Een zelfde logica kan worden gemaakt voor lokale zoekresultaten. Een gebruiker zoekt voor iets en de zoekmachine neemt impliciet dingen aan. Een relatief oude paper van Yahoo, genaamd “Discovering Users’ Specific Geo Intention in Web Search“, geeft ons inzicht in hoe zoekmachines denken over impliciete zoekopdrachten. De zoekopdracht die niet door de gebruiker wordt genoemd maar wel mee telt voor de zoekresultaten. In de paper wordt allereerst gekeken naar of een zoekopdracht de capaciteit heeft om gelokaliseerd te worden. Deze localization capability volgt uit de vraag of de gebruiker het voornemen heeft om informatie te krijgen van een specifieke locatie of geo intent. Met andere woorden, zoekmachines proberen te achter halen of een bepaalde zoekopdracht gelokaliseerd dient te worden voor een specifieke locatie.  Maar niet elke geo intent heeft de capaciteit om gelokaliseerd te worden, of niet al het voornemen van de gebruiker voor een specifieke locatie kan worden omgezet in locale zoekresultaten. In de paper van Yahoo worden drie onderdelen genoemd die van hoge naar lage localization capability: 

  1. Local geo queries (lokale geo zoekopdrachten): Dit zijn zoekopdrachten die de intentie hebben om lokaal relevant te zijn, zoals pizza, of tandarts. Deze zoektermen zijn “super” lokaal, de gebruiker wil naar alle waarschijnlijkheid niet ver rijden om toegang te krijgen tot de diensten of producten.
  2. Neighbor region geo queries (buurt regionale zoekopdrachten): Dit zijn zoekopdrachten waarvoor de gebruiker verder wil rijden of verder weg ligt vanwaar de gebruiker op dat moment is. De gebruiker wil aanvullende relevante informatie in de regio of naast liggende regio’s. Denk bijvoorbeeld aan een autodealer of het kopen van een huis.
  3. Zoekopdrachten die geografische betekenis hebben maar niet in categorie 1 of 2 passen. Denk bijvoorbeeld aan zoekopdracht [hotels]. De moeilijkheid hierbij is dat het zeer moeilijk is om een locatie te binden aan een generieke term als hotels. Immers als iemand op zijn desktop naar hotels zoekt dan wil hij/zij waarschijnlijk hotels van een bepaald gebied om een vakantie te zoeken en het is zonder aanvullende informatie vrij onmogelijk om te weten waar de vakantie naar toe zal gaan.

De paper vervolgt met taal als een hint voor een impliciete lokale zoekopdracht. Daarom laten we kijken naar een voorbeeld in Google waarbij we naar taal kijken.

Taal als impliciete zoekopdracht?

Het vrij duidelijk dat als iemand naar een loodgieter zoekt dat IP adressen, GPS informatie of andere informatie die de gebruiker opgeeft wordt gebruikt om lokale zoekresultaten weer te geven. Minder duidelijk is taal als hint voor een lokale zoekopdracht. Om te onderzoeken of een generieke zoekopdracht lokale betekenis heeft wat er in de paper onderzoek gedaan naar specifieke taal en namen van gebouwen, pleinen, ziekenhuizen, pretparken, enzovoort.

Laten we naar een voorbeeld kijken. De zoekopdracht is [langeland] op google.com (de zoekmachine voor de USA). Met deze zoekopdracht krijg ik met name informatie over een eiland in Denemarken.

Screenshot incognito [langeland] op google.com

 

Als we nu kijken naar de zoekopdracht [het langeland] dan krijg ik een volledig lokaal resultaat inclusief een kaart van Google Maps. Namelijke Het Langeland is een ziekenhuis in Zoetermeer en door “het” toe te voegen wordt mijn zoekopdracht lokaal geïdentificeerd. Met andere woorden, [het langeland] wordt geassocieerd met lokale zoekresultaten die iets zeggen over het ziekenhuis in Zoetermeer, terwijl een melding van ziekenhuis of van Zoetermeer niet is gemaakt. Daarnaast is mijn IP afkomstig van Nederland. Maar het is duidelijk dat voor iemand met een Nederlandse IP adres en het toevoegen van “het” leidt tot een lokale zoekresultaat.

incognito zoekopdracht voor [het langeland]  op google.com

 

Tot slot,

Ik heb hier gekeken naar wat een impliciete zoekopdracht is. Ik heb verder gekeken naar lokale zoekresultaten waarbij impliciete zoekopdrachten worden toegevoegd. Hierbij is het allereerst belangrijk dat er een geo intent is, de gebruiker wil geografische informatie. Daarna wordt er gekeken naar drie verschillende onderdelen van localization capability. We hebben ook gekeken hoe zoekmachines inschatten voor welke zoekopdracht lokale zoekresultaten naar voren dienen te komen en dat taal een impliciete zoekopdracht kan zijn naast IP, GPS, zoekgeschiedenis, tijdstip, of zoekmachine logs.  Ik heb dit gedaan op basis van twee papers van Yahoo, “Discovering Users’ Specific Geo Intention in Web Search” en “Improving Search Relevance for Implicitly Temporal Queries“, en een voorbeeld geven vanuit Google.

Nu is Yahoo geen Google maar de twee papers geven goed weer hoe een zoekmachine denkt over impliciete zoekopdrachten en het is zeer aannemelijk dat Google hier ook naar heeft gekeken. De implicatie van beide kan zeker verschillen maar de gedachte er achter, dat er een geo intent is en dat deze bevredigd dient te worden, is bij beide het zelfde. De papers geven dus meer een idee over hoe een zoekmachine in het algemeen impliciete zoekopdrachten ziet.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>