Gegevens markeren in Google’s hulpprogramma voor webmasters

Banner gegevens markeren

Een leuke hulpprogramma is Google's Webmaster Tools maar niet erg handig voor professionele webmasters. Het gebruik van schema.org geeft de voorkeur.

In mijn vorige artikel heb ik gekeken naar gestructureerde data en in beginsel is dit ook een onderdeel van gestructureerde gegevens met het verschil dat deze alleen naar voren komt op de zoekmachine van Google. Daarnaast is deze functie vrij beperkt met het feit dat alleen evenementen kunnen worden toegevoegd. Dat wil zeggen, alleen evenementen kunnen ingevoerd worden en niet recepten of recensies of andere mark-ups zoals dat wel kan met gestructureerde data of rich -snippets. Echter er is wel aangekondigd dat dit wordt uitgebreid naar andere mark-ups. Verder geeft Google aan in haar help artikel aan dat gegevens markeren geen additionele informatie geeft aan de zoekmachine als er al gestructureerde data aanwezig is op de web pagina.

Introductie gegevens markeren

Deze functie in Google’s hulpprogramma voor webmasters (hierna: GWT) is daarom met name handig voor “hobby” web sites. Web sites die mensen hebben voor hun hobby. Voor een ecommerce of professionele site is het naar mijn mening veel beter om schema.org te gebruiken. De rede hierachter is dat informatie die in GWT wordt doorgegeven alleen toegankelijk is voor Google en niet voor andere zoekmachines zoals Bing. Hierdoor mist de webmaster de mogelijkheid om ook op een mooie manier naar voren te komen in andere zoekmachines. Voor een introductie heeft Google deze YouTube video gemaakt:

Google laat deze introductie ook duidelijk zien in “gegevens markeren” of (in het Engels) “data highlighter”. De manier waarop de informatie wordt toegevoegd is door middel van “taggen”. Dat wil zeggen, een gedeelte van de web pagina wordt geselecteerd en toegevoegd aan een bepaalde data punt. De interface is zeer gebruiksvriendelijk en het geheel verloopt in een vrij logische volgorde. Het enige wat eventueel ingewikkeld kan zijn of tot vergissingen kan leidden is de paginaset waarbij de webmaster kan aangegeven dat de mark-up voor voor andere web pagina’s geldt in de zelfde paginaset. Maar voor een enkele pagina is dit zeer makkelijk. Laten we aan de hand van een paar screenshot lijken hoe een webmaster de “gegevens markering” kan implementeren:

screenshot gegevens markeren begin scherm

Markeren in GWT starten

Wanneer de webmaster op “Markeren starten” klikt krijgt de webmaster twee keuzen. Namelijk: “Alleen deze pagina taggen” of “Deze pagina en andere soortgelijke pagina’s taggen”. Het verschil tussen beide is dat bij “… andere soortgelijke pagina’s …” de mark-up ook (automatisch) wordt toegevoegd aan de andere pagina zoals de webmaster dat aan geeft in de paginaset.

Screenshot gegevens markeren keuze

Alleen deze pagina taggen

Na het klikken op “Alleen deze pagina taggen” krijgt de webmaster een design die mij sterk doet denken aan Google Docs (of Drive). Als de webmaster iets selecteert dan licht de selectie geel op en een menu verschijnt rechts waar de webmaster de tag kan aanklikken:

Screenshot data highlighter per pagina

Over het algemeen is deze WYSIWYG (What You See Is What You Get) interface vrij rechtlijnig maar er zijn een paar dingen waar de webmaster extra aandacht aan hoort te geven.

Allereerst als er meerdere artiesten zijn dan horen ze apart getagd te worden. Bijvoorbeeld (de gele markering hieronder is wat de webmaster op een pagina markeert om het juiste aan te vinken) op de web pagina worden de artiesten als volgt opgenoemd:

Met Jaap Jansen, Karel Kok en Theo de Vries.

De namen horen apart te worden getagd. Dus niet:

Met Jaap Jansen, Karel Kok en Theo de Vries.

Maar

Met Jaap Jansen, Karel Kok en Theo de Vries.

In de gegevens markeren wordt ook aangegeven als er iets fout gaat door middel van een icoon , zoals bijvoorbeeld een punt, dubbele punt of andere markeringen in de naam die niet gebruikt kunnen worden.

Ten tweede datums. Datums horen een dag, een maand en een jaar te bevatten. Maar er zijn veel verschillende mogelijkheden:

 • Een evenement is op één dag. Deze GWT functie kan bijvoorbeeld 4 juni 2013 of juni 4, 2013 lezen. Maar ook 6-4-2013 of 6/4/2013. GWT gaat ervan uit dat de eerste waarde de maand is: 6-4-2013 is 4 juni 2013 tenzij de nummer boven twaalf is. Dus 13-4-2013 wordt gelezen als 13 april 2013.
 • Een evenement over meerdere dagen. Bijvoorbeeld 4-6 juni 2013 of juni 4-6, 2013. Waarbij “-” als koppelteken wordt gebruikt door Data Highlighter, in het voorbeeld is de eerste dag 4 juni 2013 en de laatste dag 6 juni 2013. Maar het is niet mogelijk om de begin datum en de eind datum apart te taggen. Bijvoorbeeld 4-6 juni en 2013 werkt niet.
 • Het tijdstip van een evenement. Deze functie, gegevens markeren, gebruikt kantooruren tenzij de webmaster een 24-uurs aanduiding gebruikt, en kunnen gebruikt worden in combinatie met meerdere dagen en/of tijdzone. Bijvoorbeeld 4-6 juni 2013 3 uur wordt gelezen als een evenement op meerdere dagen, namelijk 4 tot en met 6 juni 2013 om drie uur ‘s middags. Een ander voorbeeld is 4-6 juni 2013 15:00 GMT deze wordt gelezen als een evenement om drie uur ‘s middags op 4 tot en met 6 juni 2013 met de tijdzone Greenwich Mean Time.

Wanneer de webmaster op “publiceren klikt dan is er de mogelijkheid om de ontbrekende tags toe te voegen. Deze functie kan ook gebruikt worden als het “taggen” niet lukt.

Ontbrekende tags toe voegen in Data Highlighter

Meerdere pagina’s tegelijkertijd taggen

Om meerdere pagina’s tegelijkertijd te taggen is in beginsel het zelfde als een enkele pagina. Echter de webmaster hoort een paginaset aan te geven. Dit is een set van pagina’s die de zelfde mark-up hebben. Ook is het nodig dat de patroon op de web pagina’s het zelfde is als op de getagde pagina. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat Data Highlighter de juiste data leest op de verschillende web pagina’s. Met een patroon bedoel ik dat de lay-out van de content een logische volgorde heeft en deze volgorde is het zelfde als op de getagde pagina.

Het invoeren van een paginaset lijkt erg op de manier waarop een gedeelte in de robots.txt geblokkeerd kan worden. Maar allereerst doet de “gegevens markeren” een automatische voorstel waarbij ze een mooie screenshot weergeeft over welke URL’s er ze in aanmerking vindt komen. Maar door gebruik te maken “aangepast” kan de webmaster zelf aangeven welke URL’s evenementen bevatten. De webmaster maakt hierbij gebruik van een wildcard die wordt aangegeven door het symbool *. Laten we kijken naar een aantal voorbeelden:

 • http://example.com/evenementen/maastricht/* Hiermee wordt aangegeven dat URL’s onder http://example.com/evenementen/maastricht/ de zelfde patroon hebben. Bijvoorbeeld deze URL’s voldoen:
  • http://example.com/evenementen/maastricht/manus-van-alles
  • http://example.com/evenementen/maastricht/fashionclash
 • http://example.com/evenementen/*/* Hiermee wordt aangegeven dat alle URL’s onder evenementen en pagina’s onder die sub-pagina. Deze URL’s zijn geldig voor deze invoer:
 • http://example.com/evenementen/maastricht/manus-van-alles
 • http://example.com/evenementen/maastricht/fashionclash
 • http://example.com/evenementen/den-haag/city-pier-city
 • http://example.com/evenementen/den-haag/koninginne-kermis

Screenshot paginaset maken Gegevens Markeren in GWT

Na het invoeren van een paginaset krijgt de webmaster de URL’s te zien. De webmaster kan hier per pagina nog aanpassingen doen. Als dat gereed is dan krijgt de webmaster nog te zien welke pagina is getagd en welke voorbeelden Google heeft gevonden en welke gegevens is er zijn gevonden. Kortom een samenvatting. Waarna er op “publiceren” is geklikt wordt men terug leidt naar de overzicht pagina. Hier vindt men een overzicht van alle markeringen die zijn ingevoerd:

Gegevens markeren overzicht pagina

In dit overzicht kan de “gegevens markeren” worden verwijderd, of die wel of niet gepubliceerd is, hoeveel pagina’s en wanneer deze is aangemaakt.

Tot slot,

Hoewel deze manier een mooie manier is om gegevens toe te voegen aan Google Search is en blijft deze manier slechts beperkt tot één enkele zoekmachine. Hierdoor laat een webmaster kansen liggen. Daarom ben ik meer voor een mark-up op de web site zelf. De meest voor de hand liggende is schema.org. Vaak heeft dit alleen betrekking op een template die vaak gemakkelijk aan te passen zijn in een content management systeem of is een ecommerce toepassing. Maar als een webmaster een developer moet inhuren of waar het vrij moeilijk is om schema.org toe te passen kan het een zeer handige functie zijn om eerst te testen of een mark-up leidt tot een hogere click-trough-rate of een ander doel. Kortom een leuke functie maar voor professionele web sites raadt ik toch schema.org aan.

Bekijk ook mijn andere artikelen over “Optimalisatie” in GWT:

SitemapsURL’s verwijderenHTML-verbeteringenContentzoekwoordenGestructureerde gegevens

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>