Google+ pagina optimalisatie

Start Google Plus

Google+ is een relatief nieuwe sociale medium en het is aan te raden om uw bedrijf te laten zien op Google+. Een korte introductie voor Google+ en professionals.

Google+ is een nieuw sociale media. Google heeft vrij duidelijk gemaakt dat Google+ de sociale laag wordt voor alle producten van Google, zoals de zoekmachine. Hoewel de sociale laag voor de zoekmachine nog niet is uitgerold in Nederland is het vrij aannemelijk dat Google dit in Nederland uitrolt. In mijn vorige artikel heb ik laten zien hoe Google Google+ integreert met Google Search met Search Plus Your World. In dit artikel zal bekijken wat van belang is om een Google+ pagina te optimaliseren, of tenminste bekijken wat een goede start is voor uw Google+ pagina. Dat wil zeggen, de pagina zo invullen dat de pagina aantrekkelijk is voor de gebruikers en voor de zoekmachine. Net zoals bij een web pagina op een web site kan u een Google+ pagina optimaliseren. Echter omdat Google+ een sociale media is zijn zoek resultaten zeer verschillend per persoon. In andere woorden, de zoek resultaten verschillen per persoon en daarom is het onmogelijk om te zeggen deze pagina komt altijd op plaats één in de zoek resultaten. Echter er zijn wel signalen die Google gebruikt om zoek resultaten weer te geven. Hoewel Google deze signalen niet geheel vrij geeft zijn er crowed sourced projecten die gekeken hebben naar welke signalen of onderdelen Google belangrijk vindt. In deze artikel zal ik het volgende beschrijven:

  • De profiel van de pagina.
  • De berichten op de pagina.

Profiel van de Google+ pagina

Net zoals bij een Google account hebben Google+ pagina’s een profiel. De informatie van de profiel wordt weergegeven in de “Over” tab. De profiel is één van de belangrijkste onderdelen op uw pagina die wordt gebruikt voor de zoekmachine als een signaal. Dat wil zeggen, Google Search en de interne Google+ search gebruikt de informatie in uw profiel om zoek resultaten weer te geven. In uw profiel vindt u:

  • Onderschrift
  • Banner afbeeldingen
  • Introductie
  • Contact gegevens
  • Aanbevolen links

Onderschrift

Het onderschrift vindt u onder de titel. Vaak geeft de naam van een bedrijf niet geheel aan wat het bedrijf doet. Als u bijvoorbeeld een kleding winkel heeft voor een specifieke groep zoals babykleding of voor grote maten dan kunt u dat daar melden. Het lijkt erop dat het onderschrift wel van invloed is op de zoekresultaten maar dat de introductie van groter belang is. Kortom in het onderschrift dient u rekening te houden met uw sleutelwoorden maar de introductie is meer van belang.

Banner afbeeldingen

Met name voor een sociale media is dat de gebruikers u toevoegen of volgen. Daarom is het van belang om de pagina mooi te maken. Dit kunt u doen door banner afbeeldingen toe te voegen. U kunt in totaal vijf afbeeldingen toevoegen die een afmeting heeft van 125×125. Een mooi voorbeeld van een pagina die de banner afbeeldingen zeer goed gebruikt is Android. Op het Google+ platform werd dit met name in het begin zeer uitvoerig gediscussieerd wat op zichzelf al volgers kan genereren. Dus als u een creatief bedrijf runt dan geeft dit u de mogelijkheid om dat direct te laten zien aan bezoekers.

Introductie

Dit is het belangrijkste onderdeel van uw pagina profiel. Hier kunt u informatie geven over uw bedrijf. U dient hier rekening te houden met sleutelwoorden. Sleutelwoorden zijn woorden waarvoor u gevonden wil worden. Met andere woorden, als uw bedrijf meubels ontwerpt dan is het aan te raden om meubel ontwerp te gebruiken in de introductie. Wat interessant is, is dat de links die u toevoegt dofollow. Dat wil zeggen, de links hebben geen rel=”nofollow” attribuut. Dit betekend dat zoekmachines waarde geven aan deze links. Echter net zoals op een web site lijkt mij het niet verstandig om honderden links toe te voegen, maar een paar links is zeker aan te raden. Bijvoorbeeld een link naar uw blog of een link naar uw zuster bedrijf. Ook wordt de introductie gebruikt voor de meta tag description. Dit is een code die niet zichtbaar is. Deze code wordt gebruikt om een snippet te geven aan zoekmachines. Een snippet is de content, en bestaat meestal uit tekst, die aan één zoek resultaat wordt gegeven door zoekmachines. Snippets zijn afhankelijk van de zoek termen die de gebruiker heeft ingevuld in de zoek box. Deze meta tag wordt opgesteld allereerst door de titel (uw bedrijfsnaam), gevolgd door het onderschrift en vervolgens het begin van de introductie. Het is dus van belang om in de eerste zin van de introductie een duidelijke beschrijving te geven die anders is dan uw onderschrift. Immers als u het zelfde gebruikt kan het voorkomen dat de snippet een dubbele zin bevat. Dit kan ervoor zorgen dat mensen minder geneigd zijn om in de zoek resultaten op uw link te klikken. Of, met andere woorden, als uw onderschrift en de eerste zin van uw introductie goed zijn, kunt u meer bezoekers verwachten. Een voorbeeld van een snippet in de zoekmachine van Google is:

Kortom neem de tijd om een goede introductie van uw bedrijf te schrijven en neem extra tijd voor de eerste zin.

Contact gegevens

Als een bedrijf is het natuurlijk belangrijk dat potentiële klanten u kunnen bereiken. Daarom vul dit zo volledig mogelijk in, maar hou er rekening mee dat Google+ pagina’s openbaar zijn en daarom vul geen privé e-mail adressen in of andere informatie die u liever niet openbaar maakt. Als u lokaal opereert dan kan u kiezen om een Google+ pagina aan te maken voor een lokaal bedrijf of plaats. Het voordeel hiervan is, is dat openingstijden, adres gegevens en een Google map wordt weer gegeven.

Aanbevolen links

Net zoals in de introductie gedeelte van de profiel zijn deze links dofollow. Veder kan u labels toevoegen. Deze labels worden omgezet in de anchor tekst en in de title attribuut. De anchor tekst is de tekst die wordt weergegeven. Bijvoorbeeld in de link Idesthost Blog de anchor tekst is Idesthost Blog. De title attribuut kunt u zien als u met uw muis over de link gaat. In de voorbeeld is dit Blog van Idesthost. In html code is het:

<a href="de URL" title="de title attribuut">de anchor tekst</a>

Zoekmachines gebruiken deze informatie, de anchor tekst en de title attribuut, om de web pagina waarna wordt gewezen beter te begrijpen. Dit is dus een signaal voor zoekmachines om te bepalen waar een web pagina overgaat. U kunt dit gebruiken om uw zuster bedrijven of andere web sites die u heeft beter naar voren te laten komen in zoekmachines. Bijvoorbeeld als u regelmatig bij een bloemist om de hoek in Rotterdam bloemen koopt dan kunt hier specifieker zijn dan alleen de naam van de bloemist en de link naar de home pagina van de bloemist, u kunt bijvoorbeeld de naam en de plaatsnaam gebruiken in de label. Op deze manier geeft u aan Google Search dat de bloemist gevestigd is in Rotterdam en de zoekmachine gebruikt deze informatie om deze bloemist aan Rotterdam te koppelen. Voor meer informatie over lokalisatie in zoekmachines bekijk dit artikel. Kortom u kunt hier gebruik van maken, maar net zoals in de introductie gedeelte helpt het niet om honderden links toe te voegen.

Berichten of content als een manier om de Google+ pagina te optimaliseren

Berichten zijn zeer belangrijk. Immers Google+ is een sociale platform waar mensen berichten plaatsen, berichten delen, web pagina’s delen en aanraden en nog veel meer. Kortom dit is de kern van Google+. In uw berichten kan u veel content kwijt en vormt de kern van uw pagina. Echter dit is een sociale media waarbij mensen vlug naar uw bericht kijken en daarna weer verder gaan. Hoewel volgens sommige dit platform beter geschikt is om zeer lange berichten te maken dan op andere sociale platforms, dient u zich ervan bewust te zijn dat als mensen snel schakelen op sociale platforms. Daarom is met name de eerste paar zinnen zeer belangrijk. Om een vergelijking te maken, de eerste twee of drie zinnen kunt u vergelijken met de achterkant van een boek die iemand wil kopen. De tekst die op achterkant staat kan ervoor zorgen dat iemand meer interesse krijgt voor het boek en daardoor eerder bereid is om het boek daadwerkelijk te kopen. Daarom extra aandacht voor de eerste paar zinnen is aan te raden.

De lengte van een bericht

Hoe lang uw bericht dient te zijn hangt af van uw volgers. Daarom kan niemand zeggen een post hoort x woorden lang te zijn. Op Google+ kan u lange berichten plaatsen echter vanwege het feit dat het een sociaal platform is zal ik persoonlijk niet aanraden om hele lange berichten te maken zoals dit artikel. In plaats daarvan is het beter om een een kort bericht te plaatsen met een link naar uw eigen web site. De bedoeling van dit korte bericht is allereerst dat u de interesse wekt van uw volgers of gebruikers van Google+ en om verkeer naar uw web site te generen. Door interessante berichten te plaatsen is het aannemelijk dat u meer volgers krijgt die uw berichten kunnen delen met andere waardoor u nog meer volgers kan genereren. Kortom op sociale media kan een sneeuwbal effect plaats vinden. Echter wees een realist de meeste berichten worden niet extreem populair en het kost tijd om een reputatie te maken op sociale media. Door een link naar uw web site in te voegen in uw bericht is het meer aannemelijk dat u meer bezoekers krijgt die eventueel een bestelling kunnen plaatsen. Aan de andere kant te korte berichten, zoals alleen een link, zijn over het algemeen niet aantrekkelijk en daarom af te raden.

Tot slot,

Met name de berichten kunnen verder geoptimaliseerd worden. Bijvoorbeeld op Google+ kunt u hashtags gebruiken. Ook kunt u uw web pagina waarnaar u linkt optimaliseren voor sociale media. Echter dit is een introductie om een goede start te maken op Google+. Daarnaast omdat Google+ een grote mate van integratie heeft in de zoekmachine van Google zijn  sommige bereid om via Google+ de zoekmachine te manipuleren. Bijvoorbeeld door sleutelwoorden overmatig te gebruiken waardoor de tekst voor een mens onleesbaar wordt of door enorm veel links toe te voegen. Doe dit niet! Met name op Google+ zijn mensen snel bereidt om uw pagina aan te melden voor spam. Hierdoor kan u uw pagina kwijt raken, maar belangrijker is dat u naar potentiële klanten uw bedrijf niet goed presenteert. Het gevolg kan zijn dat mensen een negatief beeld krijgen van uw bedrijf. Daarom wees oprecht en lever unieke, kwalitatief hoge content.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>