Google Webmaster Tools: Configuratie – Adreswijziging

Banner: adreswijziging Google's hulpprogramma voor webmasters

Verhuizen naar een nieuwe domeinnaam met adreswijziging in Google's webmaster tools gaat het allemaal iets sneller.

Deze functie in Google’s hulpprogramma voor webmasters (hierna: GWT) wordt alleen gebruikt als u domeinnaam veranderd. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf of organisatie van naam veranderd. De domeinnaam waarnaar u wilt verhuizen dient wel geverifieerd te zijn op GWT en op uw Google account. Daarnaast dient eerst al de content te hebben verhuist voordat u deze actie in GWT doet en de 301 permanent redirect implementeert op uw oude domeinnaam. Kortom voordat u deze functie gebruikt is het aan te raden dat u eerst daadwerkelijk uw web site verhuist naar een nieuwe domeinnaam.

Daarom zal ik eerst kijken naar hoe een website te verhuizen naar een nieuwe locatie. Daarbij zal ik met name permanente redirects behandelen en wat gezien wordt als “best practises”. Immers het doel van een verhuizen van naar een nieuw domein is dat niet alleen Google uw web site consolideert met uw oude domeinnaam maar dat ook uw bezoekers de twee domeinnamen als één en het zelfde. Met andere woorden, het doel is om 404 not found te vermijden. Of in nog andere woorden, het is de bedoeling om alle bezoekers inclusief Googlebot naar de nieuwe locatie te begeleiden.

Screenshot Google's hulpprogramma voor webmasters: Adreswijziging

In het kort is de procedure voor het verhuizen naar een nieuwe domein als volgt:

  • De web site op de nieuwe domein is een volledig werkende web site alle web pagina’s die op uw oude domein staan zijn ook te vinden op de nieuwe domein.
  • Re-direct gebruikers (permanent) van de oude domein naar de nieuwe domein.
  • Verifieer de nieuwe web site op GWT.
  • Geef in GWT onder “adres wijziging” door dat uw domeinnaam is veranderd.

Nieuwe web site up and running: wat nu?

Op uw nieuwe domein dient de web site volledig werkend te zijn voordat u gebruik maakt van de adreswijziging functie in GWT. Bij een verhuizing van naar een nieuw domein wordt ook vaak het design en de url-structuur veranderd omdat er, bijvoorbeeld, gebruik wordt gemaakt van een nieuw content management syteem en om een nieuw huisstijl weer te geven. Dit is geen probleem. Echter, met name als ook de inhoud (content), van uw web site veranderd kan het zijn dat Google er langer over doet om de verhuizing volledig af te ronden. Immers als de url-structuur, het design en de content van de web veranderd moet Googlebot alles eerst crawlen en indexeren voordat Google Search daar zoekresultaten voor kan aanpassen. Bijvoorbeeld als de sleutelwoorden (keywords) veranderen door een verandering in de content dan kan het een paar dagen duren voordat deze sleutelwoorden daadwerkelijk aan uw web site worden gekoppeld. Het is dus niet ongewoon dat er een dip is in het zoek verkeer die u normaal ontvangt. Echter dit hoort van korte duur te zijn en als dit langer duurt dan is er waarschijnlijk meer aan de hand. Zeker bij een verandering van content management systeem kan het voorkomen dat een instelling verkeert is ingesteld waardoor Googlebot problemen heeft. Een vrij frequent voorbeeld is dat de nieuwe web site eerst in een test fase was en daarom was er een noindex metatag toegevoegd aan de head sectie van alle web pagina’s. Deze noindex metatag zorgt ervoor dat Google de web pagina verwijderd uit de index en daardoor de web site niet meer weergeeft in de zoekresultaten. Echter tijdens lanceren van de nieuwe web site was dit over het hoofd gezien. Gelukkig betekend dit niet het einde van de web site is, als de noindex wordt verwijderd en de sitemaps opnieuw worden toegevoegd in GWT dan is dit probleem binnen een paar dagen verholpen. Het is dus goed om tijdens een verhuizing GWT goed in het oog te houden om eventuele problemen snel te onderscheppen en op te lossen.

Permanente re-direct: De manier om een web site te verhuizen

Natuurlijk wilt u uw bezoekers naar uw nieuwe web site begeleiden. De enige goede manier om dit te doen is door middel van een 301 permanent redirect. Er bestaan ook andere manieren om gebruikers te begeleiden/re-directen naar de nieuwe pagina maar deze zijn, met name voor zoekmachines, verwarrend en geven niet een duidelijk signaal dat de web pagina is verhuist naar een nieuwe locatie op het internet. Voorbeelden van re-directs die niet wenselijk zijn, zijn onder andere

  • Meta redirect. Dit een een code in de head sectie van een web pagina die bezoekers naar een nieuwe locatie leidt.
  • Javascript re-direct. Dit is een stukje code op web pagina (kan in beginsel overal op de web pagina staan) die ervoor zorgt dat wanneer de code wordt uitgevoerd door de web browser de bezoeker wordt ge-re-direct naar de nieuwe locatie. Hoewel zoekmachines tegenwoordig wel javascript kunnen uitvoeren is dit zeker niet altijd het geval. Hierdoor kan het zijn dat de zoekmachine de re-direct niet ziet en daardoor ook niet op de nieuwe web site komt, waardoor uw nieuwe web site niet gecrawld en niet geïndexeerd wordt vanuit uw oude web site.
  • Een 301 is geen 302 vraagteken302 temporarily re-direct. Net zoals een 301 perment re-direct is de 302 temporarily re-direct een re-direct die de server geeft in de header. Echter, zoals de naam al suggereert, dit is een tijdelijke re-direct. In beginsel zal Google daarom de nieuwe web site niet associëren met de oude web site waardoor de waarde van de oude web site niet wordt overgedragen aan de nieuwe. Waarschijnlijk na een zeer lange tijd kan het voorkomen dat Google de 302 als een soort van permanente re-direct ziet maar daar moet u zeker niet op rekenen. Het signaal van een tijdelijke re-direct is niet duidelijk voor zoekmachines en daarom dient deze niet gebruikt te worden, voor bezoekers maakt dit weinig tot niks uit omdat bij zowel een 301 als een 302 de bezoeker naar de nieuwe web pagina wordt geleidt in de internet browser.

De 301 permanent re-direct is de enige manier om duidelijk te maken dat de web pagina voor altijd verhuist is naar een nieuwe locatie. Doordat het een permanente re-direct is verhuist alle waarde die zoekmachines aan deze web pagina geven en daarmee blijft de positie in de zoekresultaten ongewijzigd (tenminste als alles het zelfde blijft). De 301 permanente re-direct is een server response. Dat wil zeggen, als een client (bijvoorbeeld een bezoeker die een web browser gebruikt) de web pagina opvraagt dan geeft de server een code (301) en een nieuwe locatie. Web browsers geven deze code niet door aan de gebruiker en gaan direct naar de nieuwe locatie. Met andere woorden, de gebruiker van een internet browser ziet niet een 301 code verschijnen op het scherm maak ziet dat de browser naar een nieuwe locatie op het internet gaat. De reactie gaat als volgt:

Client vraagt een web pagina aan:
GET / HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server geeft de reactie dat die perment verhuist is naar een nieuwe locatie:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.example.com/

Googlebot is ook een client, immers Googlebot vraagt een web pagina aan, en volgt de re-directs tot dat er een HTTP 200 okay wordt weergegeven. Een HTTP 200 okay is net zoals een HTTP 301 perment redirect een server response die aangeeft dat de web pagina op de server is gevonden en presenteert de gevraagde web pagina aan de client. Echter bij een adreswijziging zijn er meestal meerdere re-direct in een serie. Googlebot stopt crawling na een aantal redirects in een serieBijvoorbeeld van de oude web pagina naar een locatie op het nieuwe domein zonder www en daarna naar de daadwerkelijke pagina:

example.org/over-ons —>

example.com/over-ons—>

www.example.com/over-ons.

Het is normaal om meerdere re-directs hebben in een serie en, in beginsels, zijn het aantal re-directs onbeperkt. Echter bij elke re-direct gaat de web browsers naar de nieuwe locatie en als er een stuk of vijf/zes redirects in deze serie zijn dan zal het relatief lang duren voordat de nieuwe web pagina laadt (dit is een onderdeel van latency). Ook Googlebot volgt deze serie re-directs maar kan ophouden met het volgen van re-directs als er zeer veel zijn. Daarom is het aan te raden om in één keer de bezoeker te begeleiden naar de nieuwe locatie.

Verder er is geen beperking op het totaal aantal re-directs van de oude web site naar de nieuwe web site. Met andere woorden, alle pagina’s op uw oude web site kunnen via een 301 permanent re-direct naar de nieuwe web site worden gestuurd. Bijvoorbeeld als u twintig web pagina’s heeft dan heeft u twintig re-directs naar de nieuwe web pagina.

Zoals ik hierboven al aangeef is het “best practise” om één op één te re-directen. Dat wil zeggen, dat u alleen web pagina’s re-direct die op uw oude web site stonden en re-direct van de oude web pagina naar de nieuwe web pagina in één keer. Het is niet aan te raden om pagina’s die niet op uw oude web site stonden te re-directen. Vaak kunt u op de server in één keer al het verkeer re-directen naar een nieuwe locatie. Hierbij doen zich vaak twee problemen. Allereerst wordt er vaak naar één web pagina ge-re-direct, bijvoorbeeld de home pagina. Voorbeeld:

example.org/over-ons (301) —> example.com (200)

In dit geval is het beter om niet naar de home pagina te re-directen maar de web pagina example.com/over-ons. Op die manier consolideert en associeert Google oude pagina met de nieuwe pagina en behoudt u uw waarde voor deze web pagina.

Ten tweede, als er naar een vervangende web pagina wordt ge-re-direct  worden vaak ook niet bestaande pagina’s ge-re-direct die ook niet op de huidige web site staan. Als de web pagina niet op de web site bestaat dan geeft de server een 404 (dit is de code net zoals 301 met de betekenis not found). Bijvoorbeeld:

example.org/test.html (301)—>example.com/test.html (404)

In dit geval is het beter om example.org/test.html een 404 te geven. Hoewel zoekmachines deze constructie vaak wel begrijpen is het toch zonde van de re-direct en daarbij uw server gebruik. Over het algemeen is dit daarom niet kwalijk maar best practise is om geen re-direct te gebruiken.

Tot slot

Natuurlijk zijn er 101 dingen die fout kunnen gaan bij een verhuizing naar een nieuwe web site. Echter als uw nieuwe web site “up and running” is en u één op één re-direct dan zal, over het algemeen, de verhuizing goed verlopen. Om deze verhuizing duidelijk te maken bij Google kunt u de “Adreswijziging” gebruiken in GWT. Op deze manier gaat de verhuizing op Google Search iets sneller maar het is geen verplichting. En vergeet niet uw nieuwe domeinnaam/web site te verifiëren anders werkt deze functie niet. Verificatie is zo gedaan waarna u direct de adreswijziging functie kunt gebruiken.

Bekijk ook de andere artikelen van de tab “Configuratie” in GWT:

Settings  Sitelinks  URL Parameter  Gebruikers en Partners

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>