Google Webmaster Tools: Configuration – Settings

Google Webmaster Tools: Configuration - Settings

Settings is de eerste tab in Google's webmaster tools. Hier kan de webmaster een geografische doelregio, voorkeu domein en crawl snelheid instellen.

In mijn vorige artikel heb ik de home pagina van Google’s hulpprogramma voor webmasters bekeken. In deze home pagina ziet u alle berichten voor alle web sites die op uw account zijn toegevoegd. Als er wordt doorgeklikt naar de details voor een specifieke web site dan worden deze berichten specifiek herhaald voor deze web site. Daarom zal ik deze niet nogmaals herhalen. Ook de dashboard laat ik buiten beschouwing omdat dit een beknopte samenvatting is. Daarom ga ik verder met de “Configuration” tab met het onderdeel “Settings”. In deze categorie vindt u: Settings, Sitelinks, URL Parameters, Users en Associates. Als deze categorie eenmaal is doorlopen dan is het, in beginsel, niet meer nodig om deze categorie te bezoeken. Immers als alle instellingen zijn ingesteld dan blijven die op de zelfde waarde over het algemeen. Verder is Google Webmaster Tools (hierna: GWT) een hulpprogramma en veel instellingen kunnen ook op de web site/server zelf worden ingesteld. Meestal heeft dit de voorkeur omdat deze instellingen meestal ook zeer nuttig zijn voor de gebruikers van uw web site en GWT alleen geldt voor Google Search.

Settings: de instellingen in GWT voor uw web site

Het eerste onder de Configuration tab is Settings. In de settings kunt u uw web site geo-targetten. Dat wil zeggen, u geeft aan voor welk land uw web site is bedoeld. Ook kunt u uw voorkeur geven over welke URL Google dient te gebruiken in haar zoekresultaten met preferred domain. Met name deze twee kunt u ook op uw eigen web site/server op lossen en dat verdiend de voorkeur. En tot slot kunt u aan Google vragen om uw web site minder vaak te bezoeken in crawl rate.

Screenshot Google Webmaster Tools: Configuration

Geografische doelregio, voorkeursdomein en crawlsnelheid

Geographic target

Allereerst de geographic target setting. Hier kunt u aangeven voor welk land uw web site is bedoeld. Dit wordt ook wel geo-targetting genoemd. Echter er zijn wel voorwaarden en “best practices” waar u rekening mee moet houden. Niet alle Top Level Domeinen zijn geschikt voor geo-targetting. Top Level Domeinen, of TLD’s, zijn domeinen of extenties zoals .com of .net. Deze internet-extensies worden door de ICANN, wat staat voor Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, uitgegeven. De domeinen worden over het algemeen onderverdeeld onder generic Top Level Domein (gTLD) en country code Top Level Domein (ccTLD). De gTLD zijn de generieke domeinen zoals .com, .net en ccTLD zijn de land domeinen zoals .be voor België of .nl voor Nederland. De generieke domeinen (gTLD) kunnen worden ge-geo-target en de land domeinen (ccTLD) niet. Echter sommige ccTLD’s kunt u wel geo-targetten omdat volgens Google deze ccTLD’s door gebruikers van deze ccTLD’s niet worden gebruikt om een land aan te duiden. Een duidelijk voorbeeld van een ccTLD die als een gTLD door Google wordt gezien is de .me extensie. Dit is de domein voor Montenegro, echter de extensie wordt veel meer gebruikt door Engelse internet gebruikers gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de populaire about.me. Dit soort domeinen kunnen wel ge-geo-target worden. Google heeft hiervoor een lijst op gesteld.

.be, .nl of .eu?Het is dus goed om van te voren te kijken voor welk land u uw web site is bedoeld. Als u, bijvoorbeeld, voor Nederland een web site wil maken dan is het handig om een .nl extensie te kopen en niet een .com omdat de .nl automatisch door Google wordt geassocieerd met Nederland en u in GWT niks hoeft in te stellen terwijl u voor de .com dit nog moet door geven door middel van de Geographic Target in GWT. Echter als u een web site maakt voor België (Vlaanderen) en Nederland dan kunt u beter kiezen voor een .eu (Google ziet .eu als een generieke domein) waarbij u niks opgeeft in de Geographic Target. Doordat uw web site in de Nederlandse taal is zal Google uw web site associëren met landen waar de Nederlandse taal is.

Kortom deze tool is alleen bedoeld om als een specifieke regio wil benaderen, zoals Nederland, en niet om een specifieke taal(grens) aan te geven. Met betrekking tot taal heeft Google zeer goede software om deze te detecteren. Denk bijvoorbeeld aan Google vertaling.

Preferred Domain

WWW tegen over geen WWWIn de preferred domain kunt u aangeven of u wil dat uw web site met www of zonder www wordt weergegeven in de zoekresultaten. Hoewel tegenwoordig vaak de zelfde web sites worden weergegeven is het technisch mogelijk om verschillende web sites weergeven op www en zonder www. De www is eigenlijk een sub-domein en dit was nodig om zo ook andere services, zoals ftp, te kunnen draaien. Echter het is aan te raden om maar één versie van uw web site te presenteren en de andere door middel van een HTTP 301 permanent redirect naar de preferente web site.

Een HTTP 301 permanent redirect is een reactie van de web server. De client, bijvoorbeeld een bezoeker van uw web site, bezoekt een web pagina op uw web site en server geeft aan deze client (de bezoeker) dat de web pagina is verhuist naar een nieuwe locatie door de code 301 door te sturen, waarbij 301 staat voor een permanente verhuizing (ja, er is ook een tijdelijke, die heeft de code 302). Voorbeeld de client bezoekt uw web pagina met een internet browser zoals FireFox, Safari of Chrome en deze browser ontvangt de 301 code en gaat direct naar de nieuwe locatie. De bezoeker merkt hier weinig van. Nu kan dit ook voor een gehele sub-domeinen zoals www of vanaf de root (zonder www) naar de sub-domein www. Echter dit hangt af van de server software die u gebruikt. Naast de “best pracise” om slechts één versie van uw web site weer te geven (de www of de zonder www) gebeurt het vaak dat als deze re-direct niet aanwezig is de de client (bezoeker van de web pagina) een error bericht krijgt in plaats van de web pagina. Het is dus beter voor de gebruiker om ge-re-direct te worden naar de juiste locatie. Ook voor Google geldt dit. Immers Google is ook een bezoeker. Omdat dit, www tegen over geen www, een veel voorkomend probleem is heeft Google deze optie ook toegevoegd aan GWT genaamd “Preferred Domain”, maar het is beter om dit op uw eigen web site/server te regelen dan via GWT omdat anders bezoekers vast kunnen lopen op uw web site.

Crawl Rate

Google bezoekt heel veel web pagina’s per dag. Dit doet Google door middel van crawlers. Crawlers zijn computer programma’s op web servers die de web pagina bezoeken en door geven aan een database. Deze database wordt index genoemd. Dit programma wordt door Google Googlebot genoemd. Andere zoekmachines gebruiken ongeveer de zelfde term voor dit programma, zoals Bing die haar crawler Bingbot noemt. Andere benamingen voor crawlers zijn robots, bots of spiders. Deze crawlers of spiders volgen links op de web pagina om andere web pagina’s te ontdekken. Naast links gebruiken ze ook andere signalen zoals sitemaps.

Googlebot cartoonHoe vaak uw web site wordt bezocht door Googlebot hangt af van Google. Eén van de factoren voor hoe snel Googlebot uw web site/pagina bezoekt is PageRank (over het algemeen). PageRank is een algoritme voor Google Search om te bepalen welke web pagina hoger in de zoekresultaten hoort te staan. PageRank doet dit op basis van links. Echter sommige links zijn belangrijker dan andere omdat ze meer links naar de pagina hebben. Het kan dus zijn dat één link voor tien andere links staat. Echter tegenwoordig is Google veel meer dan alleen het tellen van links. En het kan zelfs tegen u werken met name als u links koopt.

In de crawl rate kan u aangeven dat minder vaak wil bezocht worden door Googlebot. Helaas kunt u niet instellen wanneer, zoals Bing dit wel toestaat in de verkenningsbeheer waarbij u kan aangeven op welk moment van de dag uw web site het beste bezocht kan worden, bijvoorbeeld wanneer het aantal bezoekers het laagst is. Wel kunt u aangeven in de crawl rate dat minder frequent wil bezocht worden door Googlebot. Hier zijn wel nadelen aan. Als u deze instelt dan kan het zijn dat veranderingen op uw web site, zoals het toevoegen van een nieuwe pagina minder snel wordt ge-indexeerd. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder snel bezoekers verkeer naar uw web site wordt gestuurd vanuit Google Search. Daarom is het over het algemeen beter om de standaard instelling te laten staan. De standaard in stelling is “Let Google optimize my site” of laat de crawl rate aan Google over.

Een goede rede om deze functie wel te gebruiken is als uw web server zeer veel verkeer op eens heeft waardoor u Googlebot geen of zeer beperkte ruimte (bandwidth) kan geven om uw web site te indexeren. Echter vaak kan dit worden opgelost door de crawl efficiency te verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan web pagina’s die via verschillende URL’s kunnen worden bezocht (zoals www tegen over geen www). Wanneer een web pagina via verschillende URL’s kan worden bezocht dan bezoekt Googlebot deze web pagina’s ook via deze verschillende web pagina’s en als u slechts één versie van uw web pagina presenteert (en de andere via een 301 permanent redirect naar deze web pagina leidt) dan hoeft Googlebot slechts één web pagina te bezoeken waardoor de bandwidth wordt gespaard. Kortom als u zich in een situatie bevindt dat uw bandwidth te beperkt is om Googlebot toe te staan kunnen daar ook (zeer waarschijnlijk) andere redenen voor zijn en is het aanpassen van de crawl rate slechts een middel om tijdelijk de nood het hoofd te bieden. Daarom bekijk waarom u deze functie wil gebruiken en probeer te allereerst op te lossen op uw eigen web site/server.

Tot slot,

In settings vindt u onderdelen waarbij u uw web site kan optimaliseren voor Google en alleen voor Google. Dit betekend dat andere zoekmachines, zoals Bing, deze informatie niet krijgen en daarom (alleen al) is het vaak beter om dit op uw eigen web site/server te optimaliseren en niet via GWT. Verder heb ik hier onderwerpen zeer beknopt behandeld en slechts een introductie gegeven over de onderwerpen, zoals geo-targetting, preferente domein en crawl efficiency. Er is veel meer te vertellen over deze onderwerpen maar daar heb ik nog een aantal artikelen voor nodig om deze uitgebreid te behandelen. Daarom is dit slechts een introductie om een goed idee te krijgen over wat deze functies in GWT inhouden en waarvoor u ze kan gebruiken.

Tot slot, zoals hierboven al beetje gehint is, GWT geeft u als web site beheerder zeer krachtige functies die ook in uw nadeel kunnen worden gebruikt. Daarom wees voorzichtig met het gebruik van deze functies. Over het algemeen, als u twijfels heeft over hoe deze functies uitpakken voor uw web site dan kunt u het beste de standaard instellingen laten staan.

Bekijk ook de andere artikelen van de tab “Configuratie” in GWT:

Sitelinks  URL Parameter  Adreswijziging  Gebruikers en Partners

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>