Interne links – verkeer: In Google’s hulpprogramma voor webmasters

Banner interne links

Interne links zijn belangrijk voor de web site structuur. Deze links zijn belangrijk omdat crawlers nieuwe web pagina's vinden door de interne links.

In tegenstelling tot mijn vorige artikel zijn deze links interne links. De links die hier worden weergegeven heeft Googlebot (de crawler van Google Search) gevonden en linken binnen het domein. Interne links zijn links op een web pagina die linken naar een andere web pagina binnen het zelfde domein. Meestal worden deze links gebruikt voor navigatie. Daarmee wordt ook voor een deel de hiërarchie van een web site weergegeven. Verder is het voor crawlers belangrijk dat de web pagina via een interne link kan worden bezocht. Met andere woorden, met interne links kan een webmaster (de beheerder of eigenaar van een web site) een zoekmachine vriendelijke web site architectuur maken.

In Google’s hulpprogramma voor webmasters (hierna: GWT) kan de webmaster zien hoeveel interne links de individuele web pagina heeft en als men door klikt vanwaar er gelinkt wordt. Ook is het mogelijk om de data down-te-loaden in Google docs of een .csv (comma separated value) welke kan worden geïmporteerd in een spreadsheet programma zoals Microsoft Excel. Hierdoor kan de webmaster zien welke pagina’s er belangrijk zijn voor de web site. Bijvoorbeeld een link vanaf de home pagina is belangrijker dan een interne link ver weg in de web site. Echter de informatie is relatief vrij beperkt. Bijvoorbeeld GWT geeft geen informatie over wat de anker-tekst is.

Web site architectuur

Een optimale manier voor een web site architectuur is een piramide vorm. Hoe duidelijker de vorm van een web site hoe makkelijker het, over het algemeen, is voor een bezoeker om te navigeren door de web site. Als we bijvoorbeeld kijken naar een e-shop web site dan kan de structuur als volgt zijn:

Web site architectuur van een e-shop

Deze structuur is ontstaan door interne links maar ook door de URL. Bijvoorbeeld als er van B (categorie pagina) naar C (sub-categorie) pagina wordt gelinkt dan is url respectievelijk: example.com/b/ —> example.com/b/c/. Hierdoor wordt er naast de link ook additionele informatie gegeven in de URL. Immers in URL zelf wordt aangegeven wat de hoofd categorie is. Deze informatie wordt door zoekmachines gebruikt om te bepalen hoe de web site in elkaar zit. Bijvoorbeeld het signaal van de link en van de URL kan door Google worden gebruikt bij het maken van “sitelinks“. Maar er is nog een belangrijk punt met betrekking tot web site architectuur.

Crawlers

Om in de zoek-index voor te komen is het nodig dat crawlers de pagina kunnen vinden op een web site. Namelijk een crawler bezoekt web pagina’s en stuurt een kopie van de web pagina naar de index waar het wordt opgeslagen. Als de crawler links vindt dan zal de crawler deze volgen en die links indexeren. Met andere woorden, als de web site architectuur niet goed verloopt dan kan het voorkomen dat een crawler de web pagina overslaat om er niet naar de web pagina wordt gelinkt. Als we bijvoorbeeld kijken naar het volgende schema waar Googlebot begint met web pagina A:

Crawler en interne links

Als de crawler begint met web pagina A dan worden pagina’s B wel bezocht en gecrawld maar pagina’s C niet. Hoewel de webmaster ook een speciaal bestand kan gebruiker genaamd sitemaps.xml om aan te geven welke pagina’s er op de web site staan kan dit toch leiden tot een vertraging in de crawling. Echter wat belangrijker is, is dat er, omdat er geen links van hoofd-categorie B naar sub-categorie C gaan, geen informatie wordt gegeven aan zoekmachines over hoe de web site in elkaar steekt.

Informatie die interne links kunnen geven

Zoals hierboven al een aantal keer gehint geven interne links informatie aan zoekmachines. Eén vena de belangrijkste informatie die gegeven wordt door interne links is de anker-tekst. De anker-tekst is de zichtbare link in een internet browser. Neem het volgende voorbeeld: We hebben een web site over wijnen met een categorie Franse wijnen die verder is onderverdeeld in witte wijnen en rode wijnen. De webmaster linkt van de Franse wijnen categorie naar de rode wijnen met de anker-tekst “rode Franse wijnen”. Hierdoor wordt doorgegeven aan zoekmachines dat de pagina waarnaar wordt gelinkt over “rode Franse wijnen” gaat en daardoor is het meer waarschijnlijk dat deze pagina naar voren komt in de zoek resultaten voor de zoekopdracht “rode Franse wijnen”. Terwijl als iemand op de zoekmachine zoekt naar “Franse wijnen” de hoofdcategorie een beter resultaat is. Kortom de extra informatie die wordt gegeven voor interne links kunnen de web site beter naar voren brengen in de zoekresultaten.

Tot slot,

Interne links zijn belangrijk. De links horen consistent en logisch te zijn. Echter geen web site is volledig optimaal. Daarom is het goed om een oog te houden op interne links, maar een webmaster hoeft echt niet obsessief de interne links in een piramide vorm te houden. In tegen stelling, soms kan het goed zijn om web pagina’s die diep “verborgen” liggen in de web site naar voren te halen omdat de content van de web pagina zeer relevant is. Met andere woorden, zeker met betrekking tot interne links denk vanuit de bezoeker eerst. Geeft deze link extra informatie voor de bezoeker? Is de link relevant voor de bezoeker? Dit zijn allemaal vragen die voortkomen niet omdat een webmaster de web site probeert te optimaliseren voor zoekmachines maar omdat de webmaster additionele waarde wil toevoegen aan de web pagina. En daar ligt de echte waarde van interne links. Er voor zorgen dat de links binnen het domein relevant zijn. Zoekmachines hebben hier speciale algoritmisch software programma’s voor gemaakt om zo goed mogelijk te kijken of een bepaalde link relevant. Bijvoorbeeld tegenwoordig is het niet verstandig om heel veel links tegen het einde van de web pagina te plaatsen (footer links) als ze weinig relevant zijn omdat de web pagina op dat moment minder hoog in de zoekresultaten kan voorkomen.

Ook kan het voorkomen dat bepaalde pagina’s erg hoog in de zoekresultaten komen of aan bepaalde zoekopdrachten worden gelinkt zoals met “sitelinks” terwijl dit niet de bedoeling is. Denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden die vanuit alle web pagina’s wordt gelinkt omdat dit juridisch noodzakelijk is. Op dat moment kan de webmaster ook gebruik maken van “nofollow” (bekijk mijn artikel over PageRank om een beter idee te krijgen). Op deze manier geeft de webmaster aan de zoekmachine het signaal dat ze een bepaalde web pagina niet moeten associëren met de pagina waarvan wordt gelinkt waardoor zoekmachines waarschijnlijk minder waarde hechten aan deze pagina. Hieruit volgt dat de pagina niet in de sitelinks naar voren kan komen en er een meer relevante pagina wordt gekozen. Echter dit is wel speculatief en Google heeft meerdere malen aangegeven dat ze vrij goed is in het bepalen van web pagina’s zoals “algemene voorwaarden”. Niettemin heeft Google ook aangegeven dat webmaster dit signaal mogen geven.

Bekijk ook de andere artikelen over het onderdeel “Verkeer” in GWT:

ZoekopdrachtenFilters voor de zoekopdrachtenLinks naar uw site

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>