Lokale zoekresultaten op Google

lokale zoekresultaten: OneBox en universal search?

Hoe worden lokale resultaten weergegeven in google.nl? Aan de hand van OneBox en Universal Search kijken we hoe de lokale resultaten worden vermengt met algemene zoekresultaten

In mijn vorige artikel heb ik gekeken naar waar Google de data vandaan haalt voor lokale zoekresultaten. Als een introductie heb ik ook een introductie gegeven over hoe Google dit weergeeft in de zoekresultaten. Hier zal ik daar verder op ingaan aan de hand van een updates die Google heeft doorvoert. Namelijk we zullen aan de hand van screenshots kijken wat er wordt bedoeld met OneBox en Universal Search. In het kort, deze twee zorgen ervoor dat lokale zoekresultaten worden vermengt met algemene zoekresultaten.

We zullen eerst kijken naar voorbeelden van zoekresultaten waar ik landelijke zoekresultaten vergelijk met lokale zoekresultaten. Daarna zal ik dieper ingaan op wat OneBox en Universal Search precies is of althans wat over het algemeen wordt aangenomen. Immers de daadwerkelijke algoritme is niet bekend, maar we kunnen wel op basis van informatie die Google geeft ongeveer aangeven wat er gebeurd.

Landelijke zoekresultaten tegen over lokale zoekresultaten

Om landelijke tegenover lokale zoekresultaten met elkaar te vergelijken maak ik gebruik van de incogitomodus in Chrome. In het kort is dit privé browsen, wat wil zeggen, dat de browser geen cookies en geschiedenis door geeft. Hierdoor is het mogelijk om vrij onafhankelijk van mij als persoon op het internet te browsen. Kortom ik probeer personalisatie die Google ook gebruikt buiten beschouwing te laten. Echter om verbinding te maken is het wel noodzakelijk dat mijn IP adres wordt doorgegeven. Aangezien mijn IP-adres van Zoetermeer afkomstig is krijg ik eerst lokale resultaten te zien uit Zoetermeer. Met andere woorden, Google geeft direct op basis van een IP-adres lokale zoekresultaten. Op Google.nl (of op andere zoekmachines van Google zoals Google.com) kan je de locatie wijzigen en/of aangeven dat je zoekresultaten wil van Nederland als geheel. Dit kan je doen door op “Zoekhulpmiddelen” te klikken waarna de laatste menu de locatie geeft. Als je hierop klikt kan je andere locatie opgeven:Andere locatie opgeven op google.nl

Op deze manier kunnen we lokale zoekresultaten vergelijken met landelijke zoekresultaten en inschatten wat de impact is van lokalisatie.

Allereerst zal ik kijken naar de zoekterm [loodgieter]. Ik zal eerst kijken naar de landelijke zoekresultaten, waarbij Zoekhulpmiddelen op Nederland staat:

screenshot voor zoekresultaten nederland op google.nl

Wat rood omlijnt is zullen we terug zien in de zoekresultaten voor [loodgieter] waarbij Zoekhulpmiddelen op Zoetermeer staat:

screenshot voor zoekresultaten zoetermeer op google.nl

 

Wat rood omlijnt is, zijn de nationale zoekresultaten, wat groen omlijnt is zijn lokale zoekresultaten en wat geel omlijnt is de 7 pack. De 7-pack is een speciale lokale zoekresultaat die vaak wordt aangeduid als de lokale OneBox.

OneBox, Universal Search en lokale zoekresultaten?

Wat is OneBox?

OneBox wordt gebruikt om aan te duiden dat zoekresultaten van verticale zoekmachines in de algemene zoekmachine wordt gezet. Verticale zoekmachines zijn speciale zoekmachines die slechts alleen kijken naar een bepaalde bron. In de horizontale zoekmachine (of algemene zoekmachine zoals ik dat hiervoor noemde) worden er zoekresultaten gegeven over alle bronnen. De zoekresultaten van een horizontale zoekmachine komen uit een grote omvang van bronnen, ze kunnen uit nieuws-sites, lokale-sites, blog-sites of andere bronnen komen. Terwijl verticale zoekmachine slechts alleen kijkt naar nieuws-sites, lokale-sites of blog-sites. Een OneBox is een manier om verticale zoekresultaten te mengen in de horizontale zoekresultaten. In de screenshot hierboven zien we dat naar voren komen in het gele gedeelte. De data die hier wordt gebruikt komt uit de zoekmachine van Google Maps. In deze zoekresultaat wordt ook aan de rechterkant een map weergegeven met de zelfde lokale resultaten. Maar buiten de OneBox mengt Google meer verticale zoekresultaten in de horizontale zoekresultaten, zoals we dit kunnen zien in de screenshot (de resultaten die groen omlijnt zijn). Het groen omlijnde wordt vaak aangeduid als Universal Search.

Wat is Universal Search?

Universal Search werd gelanceerd in mei 2007. Het is dus een relatief oude algoritme. Maar dit betekend niet dat het nooit wordt up-ge-date. Bijvoorbeeld, er werd/wordt vaak geklaagd dat Google weinig divers is. Dat wil zeggen, één en hetzelfde bedrijf heeft meerdere pagina’s voor een bepaalde zoekopdracht. Vaak zijn dit grote bedrijven die zowel voor hun home pagina als voor hun lokale pagina ranken voor dezelfde zoekopdracht op de eerste pagina. Begin dit jaar is eraan Google een patent toegekend die dit probleem moet tegenhouden. In het kort, als beide pagina’s hoog ranken kan het voorkomen dat Google de lokale resultaat of de algemene resultaat weg laat. Nu is dit een patent en betekend het zeker niet dat dit zo is. Daarnaast zijn er honderden zo niet duizenden andere factoren die mee spelen in het rangschikken van zoekresultaten. Maar het geeft wel aan dat Google nog steeds bezig is met het updaten van Universal Search en hoe het vermengen van verschillende verticale tegenover horizontale zoekresultaten het beste kan verlopen.

In het kort is Universal Search het vermengen van verticale zoekresultaten in horizontale zoekresultaten. Met andere woorden, data uit gespecialiseerde zoekmachines, zoals Google Maps, Google Images en Google News, worden in de algemene zoekmachine gezet zonder dat de gebruiker ziet dat de resultaat afkomstig is van de gespecialiseerde zoekmachine. En dit is het grote verschil met OneBox waarbij de gebruiker duidelijk ziet dat een bepaald gedeelte direct afkomstig is van een gespecialiseerde zoekmachine. In ons voorbeeld is dat het geel omlijnde gebied. Maar het groen omlijnde zijn ook lokale resultaten.

OneBox tegenover Universal Search en het probleem die vaak moet worden uitgelegd

Het grote verschil tussen OneBox en Universal Search is dat OneBox als het ware tussen de zoekresultaten wordt “geplakt” terwijl Universal Search tussen de “normale” zoekresultaten wordt gezet. En dit kan verwarrend zijn voor webmasters. Immers Universal Search wordt aangemerkt als een “web” resultaat, wat wil zeggen dat het een resultaat is van de algemene zoekmachine, terwijl de data afkomstig is van een gespecialiseerde zoekmachine. Een webmaster die een web site van een lokaal bedrijf optimaliseert voor lokale zoekresultaten hoort niet alleen naar de OneBox te kijken maar ook naar de Universal Search resultaten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het bedrijf niet in de 7-pack zit. Maar wel in Universal Search naar voren komt. De 7-pack is de OneBox voor lokale zoekresultaten waarbij zeven vermeldingen worden weergegeven, maar verschillende mensen rapporteren ook een 10-pack, 3-pack en andere totaal verschillende manieren waarbij OneBox wordt gebruikt voor lokale zoekresultaten. Het kan dus voorkomen dat een lokale web site wel degelijk rankt voor een zoekopdracht maar dat het niet voren komt in de OneBox.

Hierboven heb ik al een vrij recente patent van Google laten zien dat de gebruikers van Google diversiteit waarderen. En dit zien we ook terug in andere patenten. Het is goed mogelijk dat omdat iets in de algemene zoekresultaten naar voren, het niet naar voren komt in de OneBox of vice versa. Daarnaast rapporteren veel webmasters dat vermeldingen van data aggregator zoals telefoonboek.nl of detelefoongids.nl naar voren komen als lokale zoekresultaat voor Universal Search. En als de web site of andere gegevens leidden tot een conversie dan is dit zeker een win. Aan de andere kant, veel webmasters rapporteren ook dat de data aggregators vaak de zelfde resultaten geven als de OneBox. Met andere woorden buiten de OneBox is het zeker mogelijk om vanuit Google direct of indirect via een data aggregator omzet te generen. Met andere woorden, als je niet naar voren komt in de OneBox dan betekend dat niet automatisch dat je bedrijf geen verkeer of omzet kan generen vanuit Google omdat er ook Universal Search is.

Tot slot,

In dit artikel heb ik gekeken naar een zeer lokale zoekopdracht, namelijk [loodgieter]. Echter lokalisatie gaat steeds verder. Bijvoorbeeld in februari 2012 is er een update geweest genaamd Venice:

“Improvements to ranking for local search results. [launch codename “Venice”] This improvement improves the triggering of Local Universal results by relying more on the ranking of our main search results as a signal.”

“Improved local results. We launched a new system to find results from a user’s city more reliably. Now we’re better able to detect when both queries and documents are local to the user.”

In het kort betekend dit dat Google voor meer zoekopdrachten, dus ook meer algemene zoekopdrachten, lokale zoekresultaten zal laten zien. Daarnaast heb ik ook laten zien er nieuwe patenten worden toegekend. Kortom lokalisatie voor Google is een steeds veranderende omgeving net zoals alle andere accepten van zoekmachine optimalisatie. Maar door de juiste signalen te geven is het zeker mogelijk om te ranken voor je lokale onderneming.

Lokalisatie is zeer krachtig, immers als we terug kijken naar de screenshot voor [loodgieter] met als locatie Zoetermeer zien we dat alleen het eerste resultaat op positie één is blijven staan, alle andere landelijke resultaten zijn onder de lokale zoekresultaten gezet. Kortom het is mogelijk om voor kleine lokale opererende ondernemingen boven grote landelijke bedrijven te ranken die zeer grote marketing budgetten hebben. En dit is waarom zoekmachine optimalisatie voor kleine bedrijven van belang is.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>