Structured Data Tool in Google Webmaster Tools

gestructureerde data rijke snippets

Structered data tool is een prachtige manier om gestructureerde mark-ups te testen en te verbeteren. Maar ook een manier om kennis te maken met het semantische web.

De Structered data tool is een web applicatie die iedereen kan gebruiken voor elk willekeurige URL. Hoewel deze functie onderdeel is van Google’s webmaster tools (hierna: GWT) wordt er na het inloggen in Google’s webmaster tools niet gelinkt naar deze functie. Dit kan een rede zijn dat deze functie niet erg bekend is onder webmsaters. Maar het is een zeer handige tool. Voordat dit structured data tool hete het rich snippet tool en was alleen in beta. En daar zullen we ook hier naar kijken. Het grote verschil is dat structered data tool veel meer weergeeft dan de oude tool. Hier zullen we met name kijken naar wat gestructureerde data is op een web pagina en hoe zoekmachines dit bekijken. Omdat dit een onderdeel is van het semantische web zullen we ook dit in vogelvlucht bekijken.

Wat zijn rich snippets?

Rich snippets zijn door Google geïntroduceerd op 12 mei 2009 en geven extra informatie in de zoekresultaten. Door annotaties toe te voegen aan een web pagina kunnen webmaster aan de zoekmachine suggesties geven voor de rijke snippets. Er worden drie mark-ups door Google ondersteund:

  • Microdata (en daar valt schema.org onder)
  • Microformats
  • RDFa

Een voorbeeld van een zoekresultaat met rijke snippets is:

Voorbeeld van een rijke snippet voor een pizza recept

Uit het voorbeeld is het duidelijk dat rijke snippets erg waardevol kunnen. Immers de zoekresultaat is veel rijker en het is zeer aannemelijk dat gebruikers eerder op deze zoekresultaten zullen klikken dan op andere. En dat is ook wat verschillende webmasters rapporteren: De click-through-ratio is veel hoger met rijke snippets.

Er is meer dan alleen rijke snippets: Semantische web

Hoewel uit het voorbeeld hierboven lijkt als of een mark-up alleen interessant is voor rijke snippets, is dit zeker niet zo. Het idee om een “web van data” zoals dit kan worden gevonden in databases te ontwikkelen is veel ouder en de implementaties die er nodig om het “web van informatie” (het internet) beter te begrijpen zijn ouder dan rijke snippets. In een artikel van Scientific American uit 2001 wordt het semantische web omschreven als een evolutie van een internet die leesbaar is voor mensen naar een internet die zowel leesbaar is voor mensen als voor computers. En dit is wat de verschillende mark-ups doen: Het leesbaar maken van informatie (content) voor robots.

We kunnen dit ook vanuit een ander perspectief bekijken. Namelijk tegenwoordig worden verschillende onderdelen van  een web pagina opgeslagen in een structuur opgeslagen in een database (zoals MySQL bijvoorbeeld). Echter zodra deze verschillende onderdelen bij elkaar komen op een web pagina (of een ander web document) dan is vaak niet duidelijk wat de structuur was in de database. En dit maakt het voor robots moeilijk op de verschillende “data” elementen eruit te filteren om zo de web pagina beter te begrijpen en beter te waarderen.

Bijvoorbeeld een product pagina van een ecommerce site. In de database staat de prijs in een tabel prijs, de product beschrijving in een tabel beschrijving, en de voorraad staat in de tabel voorraad, enzovoort. Alles staat netjes geordend en gestructureerd. Het programma die voor de ecommerce wordt gebruikt kan er snel en gemakkelijk bij en deze weergeven aan de gebruikers. Als dit alles bij elkaar komt dan kan het moeilijk zijn voor robots om het gehele structuur van de web pagina te zien. Om dit probleem op te lossen kunnen webmasters mark-ups toevoegen om aan te geven dat dit data punten zijn. Kortom door annotaties in de HTML kunnen robots de web pagina beter begrijpen en beter waarderen. In het voorbeeld van een product pagina kunnen robots op die manier beter producten met elkaar vergelijken en deze informatie kan worden doorgegeven aan de gebruikers.

Hier is een voorbeeld van hoe het semantische web kan werken. Helaas is deze nog niet internationaal en werkt op dit moment alleen op google.com voor de Engelse zoekopdracht [who is the king of the netherlands]. Tip: werkt ook via spraak.

Screenshot van de zoekopdracht voor voor who is the king of the netherlands op google.com

Rich snippet tool tegenover Structered Data tool

De rich snippet tool bestaat niet en is vervangen door de structered data tool. De rich snippet tool gaf alleen aan voor welke mark-ups Google Search iets kan laten zien. Google belooft nooit dat ze de mark-up in de zoekresultaten altijd zullen gebruiken. Het is daarom meer een suggestie aan Google om de mark-up te gebruiken. De structered data tool geeft ook aan welke rijke snippets er kunnen voorkomen in de zoekmachine maar geeft ook aan welke andere gestructureerde data er gevonden is. De nieuwe tool geeft dus veel meer informatie weer. Maar het is ook een andere manier van kijken naar het internet. Namelijk in plaats van dat er alleen wordt gekeken naar wat de zoekmachine ermee kan doen ligt de focus veel meer op alle data annotaties. En daarmee geeft Google, naar mijn mening, het signaal dat webmasters het semantische web serieus moeten nemen.

Tot slot,

Maar als slechts enkele web sites een mark-up implementeren dat is dit weinig zinvol Google. Immers het is de geaggregeerde gegevens van heel veel web pagina’s (of in het algemeen web documenten) die het semantische web interessant maken voor robots. Daarom adviseert Google webmasters om gebruik te maken van mark-ups en specifiek schema.org. Omdat schema.org een samenwerkingsverband is tussen Google, Microsoft, Yahoo en ook Yandex. Zo heeft Google een video reeks gemaakt en blog ze er vaak over zoals hier,  hier en hier. Maar ook tijdens de laatste Google i/o was er een sessie die veel aandacht kreeg. Vaak worden deze mark-ups ook automatisch toevoegt zoals op bij WordPress die in de standaard template vcards  en hcards gebruikt. Het daarom goed mogelijk dat u als webmaster al een mark-up gebruikt. Dit alles zegt naar mijn mening dat Google het semantische web wil gebruiken en de voorkeur heeft voor schema.org.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>