Verkeer – Zoekopdrachten in Google’s hulpprogramma voor webmasters

Banner zoekopdrachten in Google's hulpprogramma voor webmasters

Zoekopdrachten is een belangrijke functie in Google's webmaster tools omdat die alleen daar verkrijgbaar is. Een webmaster kijkt hier dus aandachtig naar.

Dit is één van de mooiste functies in Google’s hulpprogramma voor webmasters (hierna: GWT) omdat dit informatie en data is van Google Search. Met andere woorden, deze informatie is op geen enkele andere manier te krijgen dan via GWT. De zoekopdrachten of search queries komen direct van Google’s zoekmachine. Maar het is niet real-time, een vertaging van twee á drie dagen is normaal. In de zoekopdrachten wordt een mooie grafiek weergegeven en de data punten kunnen ook gedownload worden in een csv (comma separted value) bestand die gemakkelijk in programma’s zoals excel kunnen worden geïmporteerd. Verder zijn er ook een aantal filters die ik in het volgende artikel zal bekijken. Ook is het mogelijk om deze data te laden in Google Analytics. In dit artikel zal ik daar niet naar kijken en de data in Google Analytics is iets anders dan de data in GWT. Deze informatie wordt ook op de dashboard home pagina weergegeven.

screenshot-zoekopdrachten

Welke informatie er wordt weergegeven in GWT?

De zoekopdrachten pagina heeft twee tabbladen: Zoekopdrachten en Toppagina’s. Het verschil is dat bij de zoekopdrachten tab er gekeken wordt voor welke sleutelwoorden of keywords een web pagina van de web site naar voren komt in de zoekresultaten, terwijl voor toppagina’s er wordt gekeken welke web pagina op de web site naar voren komt in de zoekresultaten. Als men door klikt op de sleutelwoorden in de tab zoekopdrachten dan worden de pagina’s weergegeven voor dit specifieke zoekopdracht. Ook kan het zijn de in GWT (en via e-mail als deze eraan gelinkt is) dat er berichten worden verstuurd (alerts) als, bijvoorbeeld, het verkeer naar de web site zeer snel afneemt (bekijk mijn artikel over GWT home pagina om een beter idee te krijgen over wat alerts zijn).

Allereerst welke data is aanwezig. De gegevens gaan maximaal negentig dagen terug en voor wijziginggegevens geldt slechts dertig dagen. De wijziginggegevens zijn de zelfde gegevens als hieronder alleen wordt er telkens periodes van 30 dagen met elkaar vergeleken.

  • Het aantal zoekopdrachten (queries). Dit is het totaal aantal zoekopdrachten waarvoor de web site in de zoekresultaten is verschenen.
  • De zoekopdracht lijst: Dit is een lijst met sleutelwoorden waarvoor een web site in de zoekresultaten is verschenen. Het maximum is een lijst met 2000 zoekopdrachten.
  • Het aantal vertoningen: Het aantal keer dat de web site in de zoekresultaten naar voren kwam.
  • Het aantal klikken: Het aantal keer dat iemand op de zoekresultaten heeft geklikt die leidt naar de web site.
  • De click through rate (ctr) of de klikfrequentie: De berekening is als volgt: aantal klikken/aantal vertoningen * 100 = de klikfrequentie. Dit is, daarom, geen additionele data maar een manier om de data te presenteren op een andere manier.
  • De gemiddelde positie: Dit is een beetje een vreemde naam. Namelijk de gemiddelde positie in GWT is de gemiddelde positie van de hoogste pagina. Hierbij wordt per gebruiker bekeken wat de hoogste positie is voor de zoekopdracht en deze wordt gebruikt in  de berekening. Bijvoorbeeld, Jan ziet de web pagina’s van een bepaalde web site op positie 1 en 10, Kees ziet de web pagina’s op plek 3 en 12. Dan wordt alleen positie 1 van Jan en positie 3 van Kees meegenomen in de berekening en is de gemiddelde positie (1+3) / 2 = 2 genoteerd in GWT. Deze verandering is vanaf januari 2012 ingegaan, daarvoor gebruikte GWT alle posities om een gemiddelde positie te berekenen.

Vertoningen in GWT geweldig of niet?

Dit kan een misleidende metriek zijn, zaker als er alleen wordt gekeken naar het totaal aantal vertoningen en zeker als een webmaster hier alleen op focus. De rede is, is dat het aantal verschijningen in de zoekmachine niet direct betekend dat de web site beter wordt bezocht of dat er meer conversies zijn door verkeer vanuit Google Search. Met andere woorden, het is het totaal aantal waarvoor de web site in de zoekresultaten heeft gestaan en het kan zijn dat een groot aantal zoekopdrachten niet erg relevant zijn voor de web site en ver achter in de zoekresultaten lijst staat. Het is niet ongebruikelijk dat het aantal zoekopdrachten in GWT enorm stijgt terwijl het verkeer vanuit Google nauwelijks toeneemt. Er kunnen dus pieken in deze grafiek zitten die totaal of nauwelijks invloed hebben op de web site. Laten we eens kijken hoe Google dit noemt:

“… het aantal keren dat pagina’s van uw site zijn weergegeven in zoekresultaten, en de procentuele toename/afname van het gemiddelde aantal dagelijkse vertoningen in vergelijking met de vorige periode…”

In normale taal betekend dat het totaal aantal vertoningen is voor de web site en deze totaal aantal vertoningen kunnen zich ook voordoen wanneer de web site op pagina 6, 20 of 36 van de zoekresultaten staat. De rede waarom een web pagina zo ver in de zoekresultaten staat kan zijn omdat de pagina niet erg relevant is ten opzichte van de zoekopdracht. Met andere woorden, voor deze zoekopdrachten wil de webmaster niet ranken op de eerste pagina omdat de bezoekers dan alleen maar teleurgesteld raken omdat de pagina niet relevant is voor die bezoekers. In nog andere woorden, het totaal aantal vertoningen is als of iemand een computer winkel binnen wandelt en vraagt naar appels of iemand die naar de bloemist gaat en een kopje koffie besteld.

Value proposition is veel beter

Daarom is het totaal aantal vertoningen niet een erg goede metriek. Ook leidt het focussen op deze vertoningen en de sleutelwoorden tot sub-optimale situaties. Namelijk als een webmaster zich alleen richt op sleutelwoorden en het aantal keer dat de web site voorkomt in de zoekresultaten dan zal irrelevante verkeer naar de web site komen. Immers de bezoekers zijn niet opzoek naar de informatie of product die op de web site staat. Daarom is dit allereerst zonde van de tijd die de webmaster in deze sleutelwoorden heeft gestopt en web servers zijn niet gratis. Kortom bezoekers die gericht opzoek zijn naar de informatie of value proposition zijn veel beter en het verkeer wat hieruit voort komt is veel meer waardevol dan verkeer vanwege irrelevante sleutelwoorden.

Sitelinks tellen niet mee

Tot slot, een merkwaardige manier waarop Google het aantal vertoningen registreert. Namelijk in de zoekresultaten kunnen sitelinks voorkomen en deze worden niet meegenomen als meerdere vertoningen. Sitelinks zijn links van het zelfde domein die direct onder een zoekresultaat van dat domein. Sitelinks worden geheel automatisch aangemaakt en gelden vaak voor zeer specifieke zoekopdrachten waarbij Google vrij zeker is dat de gebruiker naar deze web site wil. Bijvoorbeeld als de zoekopdracht een domeinnaam is, maar dit is zeker niet altijd het geval. Er zijn twee soorten sitelinks: uitgebreidde en één-lijn. De links zijn meestal de populaire web pagina’s van een web site.

Een lijn Sitelinks op van der valk

Screenshot uitgebreide Sitelinks op google.com

Deze sitelinks tellen in voor één vertoning. Ook al staan er zes extra links, omdat deze tot de sitelinks behoren worden deze niet meegeteld. In GWT is het mogelijk om deze te degraderen maar deze actie is tijdelijk en de functie is niet erg uitgebreid. Bekijk voor meer informatie mijn artikel over sitelinks en GWT.

Tot slot,

Wat er GWT hier rapporteert komt direct van Google en daardoor kan het voorkomen dat de andere programma’s, zoals Google Analytics of server logs, afwijken van wat Google hier rapporteert. Bijvoorbeeld het aantal klikken naar een web pagina zou zowel door GWT als door Google Analytics moeten worden geregistreerd. Echter dit hoeft zeker niet zo te zijn. Allereerst, bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat iemand klikt maar direct de tabblad afsluit waardoor Google Analytics deze niet registreert. Of een bezoeker accepteert geen javascript waardoor dit bezoek niet geregistreerd wordt. Daarnaast rapporteert GWT niet alles. Als er bijvoorbeeld geen klikken zijn voor een bepaalde vertoning wordt deze data niet weergegeven en kan het voorkomen dat er minder dan 2000 sleutelwoorden worden weergegeven. Of wanneer de zoekopdracht verspreidt is over verschillende landen en erg klein is. Dat wil zeggen, zoekopdrachten op google.com worden apart geteld van zoekopdrachten op google.nl. Ondanks deze beperking claimt Google dat 98 % van de web sites volledige informatie ziet.

Bekijk ook de andere artikelen over het onderdeel “Verkeer” in GWT:

Filters voor de zoekopdrachten – Links naar uw siteInterne links

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

*
*

De volgende HTML tags en attributen kunnen worden gebruikt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>