Wanneer de producten beschikbaar zullen zijn

We proberen onze producten voor web design aan u te leveren op de afgesproken tijdstip. Tenzij dit anders is afgesproken. U moet herkennen en erkennen dat, gezien de aard van de web design technologie, incidenteel de afgesproken lever tijd niet kan worden behaald. Soms zijn er defecten aan de apparatuur. Op andere tijden zijn er periodieke onderhoud en reparatie werkzaamheden. Nog andere tijden, zijn er oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals stroom storingen of onderbrekingen of van telecommunicatie apparatuur en andere gebeurtenissen. Derhalve hebben we u niet beloofd dat de levering geen vertraging kan oplopen. Voor zover dit gezien de omstandigheden mogelijk is zullen we u zo spoedig mogelijk van enige vertraging op de hoogte stellen. Verder worden vertragingen als gevolg van het uitblijven van de benodigde informatie of content niet mede gedeeld danwel dat Idesthost daar enige verantwoording voor zal dragen. Bij extreme vertragingen die het gevolg zijn van het uitblijven van de gevraagde informatie of content behoud Idesthost het recht om nieuwe levertijden af te spreken danwel de design zonder deze informatie of content te leveren. Extreme vertragingen zijn vertragingen van tenminste vier weken.

Deze voorwaarden kunnen wijzigen

Doordat onze zakelijke wereld in een continue proces van verandering is, en omdat de aard van de SEO-industrie, web-design en webhosting veranderlijk is, kunnen de voorwaarden die hier zijn beschreven veranderen. We zullen hier de wijzigingen publiceren. Als u uw diensten en producten na de verandering bij ons continueert dan stemt u daarbij in met de verandering die wij hebben aangebracht.

Toestemming om uw web design te publiceren

Het is voor u noodzakelijk dat u de betaalde web design kan publiceren op het internet. Daarom geven we u toestemming (een licentie) om de web design die door ons is ontwikkeld te publiceren op het internet. Deze licentie houd in dat u de web design onbeperkt maal mag kopiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor deze kopieën. De licentie en de web design die u van ons krijgt bij de levering van de web design wordt eenmalig verstrekt. Derhalve bent u zelf verantwoordelijk voor enig back-up of kopie van de web design en licentie na levering. Daarnaast houdt deze licentie in dat Idesthost u een uniek web design, op maat gemaakte web design, dan wel andere bewoordingen in de zelfde strekking aan u leverd. Echter vanwege de techniek die voor web design wordt gebruikt moet u herkennen en erkennen dat Idesthost niet expliciet dan wel impliciet u het volledige eigendom verstrekt. Met andere woorden, Idesthost behoud zich het recht om toepassingen, technieken, manieren om een bepaalde weergave te bewerksteligen of in andere bewoordingen van de zelfde strekking te gebruiken voor andere.

Content

Omdat Idesthost geen speciale kennis heeft over de content van uw web site is Idesthost niet verantwoordelijk voor de levering van content. Met andere woorden de content is voor u. Onder content wordt verstaan onder andere, maar niet gelimiteerd, de tekst van de verschillende web pagina's, een logo voor uw web site, afbeeldingen, vertalingen. Deze content of informatie dient redelijk geordend geleverd te worden. Dat wil zeggen, dat uit de geleverde content op een redelijk eenvoudige manier de content voor de web site kan worden gevonden. Met nog andere woorden, Idesthost beloofd u geen data mining of werkzaamheden waarbij Idesthost uit data een klein gedeelte behoort uit te filteren die bestemd is voor de web site. Verder respecteren wij auteursrechten.

Wat houd het product Forum design standaard in?

Het product bestaat minimaal uit een standaard pakket met eventueel aanvullende onderdelen. De design vormt een samenhangend geheel. Dat wil zeggen, dat er geen verschil is in style tussen de verschillende onderdelen in het pakket. Met andere woorden, de verschillende onderdelen zijn vanuit een objectief standpunt te herkennen als zijnde een het zelfde waarbij de inhoud kan veranderen. Het gaat hierbij om dat de vorm een en hetzelfde is terwijl de inhoud tussen de verschillende onderdelen in het pakket kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, de kleur schema die gebruikt wordt herhaald zich in elk onderdeel of achtergrond wordt bij elk onderdeel herhaald. Het zelfde principe geldt voor de aangepaste image-set. Dat wil zeggen, de aangepaste image-set die voor uw design wordt gebruikt herhaald zich in elk onderdeel. Daarnaast bestaat de standaard modificaties uit modificaties in de database staan van www.phpbb.com onder "modification database". Ook kunnen aangepaste of nieuwe modificaties door ons worden gemaakt. Helaas is het, gezien de aard van web applicaties, onmogelijk om daar op voorhand, zonder enige informatie vooraf, een vaste prijs voor te rekenen.

Wat houd het product CMS design standaard in?

Het product bestaat minimaal uit een standaard pakket. De design vormt een samenhangend geheel. Dat wil zeggen, dat er geen verschil is in style tussen de verschillende onderdelen in het pakket. Met andere woorden, de verschillende onderdelen zijn vanuit een objectief standpunt te herkennen als zijnde een het zelfde waarbij de inhoud kan veranderen. Het gaat hierbij om dat de vorm een en hetzelfde is terwijl de inhoud tussen de verschillende onderdelen in het pakket kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, de kleur schema die gebruikt wordt herhaald zich in elk onderdeel of achtergrond wordt bij elk onderdeel herhaald. Ook kunnen aangepaste of nieuwe modificaties door ons worden gemaakt. Helaas is het, gezien de aard van web applicaties, onmogelijk om daar op voorhand, zonder enige informatie vooraf, een vaste prijs voor te rekenen.

Wat houd het product E-shop design standaard in?

Het product bestaat minimaal uit een standaard pakket bestaande uit een virtueel winkel van maximaal 50 producten met eventueel aanvullende onderdelen. Tenzij anders afgesproken. Het design vormt een samenhangend geheel. Dat wil zeggen, dat er geen verschil is in style tussen de verschillende onderdelen in het pakket. Met andere woorden, de verschillende onderdelen zijn vanuit een objectief standpunt te herkennen als zijnde een het zelfde waarbij de inhoud kan veranderen. Het gaat hierbij om dat de vorm een en hetzelfde is terwijl de inhoud tussen de verschillende onderdelen in het pakket kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, de kleur schema die gebruikt wordt herhaald zich in elk onderdeel of achtergrond wordt bij elk onderdeel herhaald. Ook kunnen aangepaste of nieuwe modificaties door ons worden gemaakt. Helaas is het, gezien de aard van web applicaties, onmogelijk om daar op voorhand, zonder enige informatie vooraf, een vaste prijs voor te rekenen.

Hoewel wij een zeer betrouwbaar en grondig getest software toepassing gebruiken voor ons e-shop product moet u erkennen en herkennen dat gezien de aard van e-commerce product het onmogelijk is om te garanderen dat de e-shop toepassing geheel foutloos, dan wel zonder fouten of geheel risico-vrij is. Daarnaast is het vaak moeilijk te traceren waar de fout zich heeft voor gedaan. Daarom behoort u als gebruiker voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals een up-to-date virus scanner, een moeilijk niet te raden voor derde wachtwoord, enzovoort. Daarom zal Idesthost nooit expliciet dan wel impliciet garantie geven en eventueel gederfde omzet of ontstane schade kunnen derhalve niet voor rekening zijn van Idesthost omdat u hierbij erkent en herkent dat het verkopen van producten op het internet risico met zich mee brengt en deze geheel draagt.

Contract

Idesthost geeft haar klanten de mogelijkheid om 50 procent vooraf te betalen en 50 procent bij levering. Deze mogelijkheid is alleen mogelijk nadat wij een volledig ondertekent contract van u hebben ontvangen. Na het ontvangen van het eerste gedeelte beginnen wij met het ontwerpen van uw web site en plaatsen wij een test web site op een server. Door middel van e-mail of telefonisch contact passen wij deze test web site aan. Mocht u nadat u een contract met ons bent aangegaan toch geen contract met ons willen dan vragen wij hier altijd een vergoeding voor. Dit is een vergoeding om de verbintenis die u met ons bent aangegaan te ontbinden. Deze vergoeding hangt af van hoever wij zijn gevorderd met de web design, en hoeveel werk wij voor u hebben verricht. De minimale vergoeding die u ons schuldig bent is 50 procent van de gehele factuur. Als het project zoals die op de factuur en in het contract staat in de eindfase dan wel bijna in het eindstadium bevindt bent u ons 100 procent van de gehele factuur schuldig en zullen wij in die situatie dan ook nakoming van het door u en Idesthost getekend en overeengekomen contract eisen.

Garantie op ons design product

Ons web design product wordt getest op de vijf meest gebruikte internet-browsers, namelijk Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Opera, Google Crome en Safari. De test bestaat uit de meest recente versie van deze internet-browsers en met standaard instellingen. Hierdoor kunnen wij garanderen dat de meeste bezoekers ons product op een juiste wijze kunnen zien. Echter u moet herkennen en erkennen, gezien de aard van de web design-industrie, dat het voor ons onmogelijk is om een web design product te ontwikkelen die volledig werkt met alle internet-browsers. Hier valt onder, maar niet gelimiteerd, het gebruik van een mobiele telefoon voor het surfen op onze web-design product. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Wij kunnen en zullen nooit expliciet dan wel impliciet garantie geven over de levering van ons product. Gezien de aard van de levering, door middel van een elektronische levering, kunnen wij niet garanderen dat de levering zonder fouten, dan wel foutloos, of zonder gebreken bij u aankomt. Wel zullen we, als u binnen 48 uur na levering uw klacht kenbaar maakt, een nieuwe levering naar u toe laten komen door middel van een bijlage in een e-mail tenzij dit anders is afgesproken.

Verandering van gedachte

Mocht u nadat of tijdens dat u ons heeft betaald of 48 uur na de levering van geachte veranderen over de vormgeving of inhoud van de web site dan kunnen wij daar een extra vergoeding voor vragen. Deze vergoeding hangt af van hoever wij zijn gevorderd met de web-design, hoe groot de verandering is en of deze verandering binnen het pakket valt.

Als u uw verandering direct na of vlak voor de betaling kenbaar maakt dan vragen wij hier meestal geen vergoeding voor tenzij dit niet valt onder het pakket waarvoor u heeft betaald. Bijvoorbeeld een extra vergoeding wordt gevraagd bij een extra web-pagina, of een ander extra onderdeel. Als u uw verandering daarna kenbaar maakt vragen wij meestal wel een vergoeding. Echter als het gaat om een kleine verandering, een verandering die minder dan tien regels aan codes vergt, vragen wij hier meestal geen vergoeding voor. Voorbeelden hiervan zijn het veranderen van het post adres, persoonlijke namen, web-pagina naam, enzovoort. Wederom geldt ook hiervoor dat deze veranderingen binnen het door u betaalde pakket past. Bij een kleine overschrijding van de tien of meer regels aan codes wordt over het algemeen geen vergoeding van u gevraagd. Echter wij geven maar eenmalig deze kosteloze service. Met andere woorden, meerdere kleine veranderingen worden door ons behandeld als een grote verandering waarvoor wij een vergoeding kunnen vragen.

Bij grotere veranderingen, veranderingen die meer dan 10 regels aan codes vergen of veranderingen die niet passen binnen het door u gevraagde pakket, stellen wij een nieuwe offerte op. Na betaling van de offerte gelden de voorwaarden als of er een nieuwe offerte is. Met andere woorden, deze voorwaarden zijn geldig alleen op de laatst gemaakte offerte. Alle andere offerten worden behandeld als of deze niet bestaan. Anderszins, de levertijd wordt stop gezet en na het ontvangen van de vergoeding van de nieuwe offerte leveren wij het product binnen de afgesproken tijd.

Toestemming om uw inhoud te hosten

Het is voor ons noodzakelijk om voor u uw web site te hosten dat u uw inhoud upload op onze server. Wanneer u upload creëert een een of meerdere kopiëren op onze servers. Door de aankoop van hosting-diensten van ons, erkent u dat deze kopieën worden gemaakt, en geef ons de toestemming (een licentie) om kopieën te behouden en deze beschikbaar te stellen aan gebruikers van het internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van al de inhoud en andere gegevens die deel uitmaken van uw web-site.

Persoonlijke informatie

Wanneer u een bestelling plaatst voor onze diensten/producten, uw persoonlijke gegevens, zoals uw credit card informatie, wordt verzonden via het gebruik van Secure Socket Layer-technologie, de industrie standaard voor het versleutelen van gevoelige informatie. Wij nemen uw privacy zeer serieus, en als zodanig, zullen wij geen persoonlijke informatie van u door verkopen aan derden (andere dan een bedrijf dat Idesthost koopt), en zal redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat uw gegevens openbaar worden gemaakt aan derden. U stemt ermee gebeld worden door een vertegenwoordiger van www.idesthost.nl en/of per e-mail over belangrijke informatie van onze producten en diensten.

Illegale activiteiten

Idesthost streeft naar het handhaven van een hoge level van onze diensten en producten en onze klanten vertrouwen op onze kwaliteitsnormen en betrouwbaarheid service. Als zodanig zullen we geen diensten verlenen aan klanten die gebruik make van:

Inhoud

Alle diensten en producten van Idesthost mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. De klant stemt ermee in dat alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten voor haar rekening is. Het is verboden om onze diensten of producten te gebruiken die inbreuk maken op enig auteursrecht of handelsmerk. Dit omvat, maar is niet beperkt, tot het ongeoorloofd kopiëren van muziek, boeken, foto's, of enig ander auteurs rechtelijk beschermd werk. Het aanbieden van nagemaakte goederen van een merk zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account.

Voorbeelden van onaanvaardbare materiaal op alle gedeelde servers zijn onder meer:

IRC Bots, Proxy Scripts / anonymizers, illegale software / Warez, filedump, of banner-ad services (vergelijkbaar met rapidshare, Photobucket, of commerciële banner advertentie rotatie), affiliate servers, topsites, commerciële audio-streaming (meer dan een of twee streams), Escrow, High-Yield Interest Programs (HYIP) or aanverwante web-sites, Investment web-sites (FOREX, egold exchange), de verkoop van een gereguleerde stof zonder voorafgaande vergunning, AutoSurf sites, Bank Debentures, Bank Debenture Trading Programs, Prime Banks Programs, kansspel web-sites, muds / rpg's, hate-sites, hacker gerichte sites / archieven / programma's of sites ter promotie van illegale activiteiten/archieven/programs, IP Scanners, Brute Force Programs, Mail Bombers en Spam Scripts. Forums en / of websites die distribueren of link naar inhoud warez verboden zijn. Het aanbieden van video- en/of audio streaming of downloads, MP3-bestanden, games en shareware is eveneens niet toegestaan op een server van Idesthost. Met behulp van een gedeelde account een backup/opslag apparaat hosten is niet toegestaan, met uitzondering van een cPanel backup van dezelfde account.

Zero Tolerance beleid Spam

We nemen een zero tolerance-houding tegen het verzenden van ongevraagde e-mail, bulk e-mailing, en spam. "Safe lists" en "double opt-" zullen als spam worden behandeld. Bij iedere gebruiker die spam verstuurt zullen wij hun account beëindigen met of zonder kennisgeving. Web-sites waarvoor reclame via spam (Spamvertised) wordt verspeid mogen niet worden gehost op onze servers. Deze bepaling omvat, maar is niet beperkt tot, SPAM verzonden via fax, email, instant messaging of usenet / nieuwsgroepen. Geen enkele organisatie of entiteit die in de ROKSO staat vermeld kan worden gehost op onze servers. Elke account die ervoor zorgt dat onze IP-ruimte op de zwarte lijst komt zal direct worden geschorst en/of beëindigd. Idesthost behoud, ten alle tijden, het recht om vereiste veranderingen of uit te schakelen van enig web-site, account, database of een ander element is die niet in overeenstemming met haar vaste beleid, of enig andere wijziging opdat deze voorwaarden worden nageleeft. Idesthost behoudt zich het recht de kosten van de wijzigingen/veranderingen of het uitschakelen in rekening te brengen van de gebruiker. De hoogte van de kosten van het opruimen is geheel ter discretie van Idesthost.

Gebruik van de server

Een gebruiker is niet bevoegd om:

Hoewel onze producten en diensten geschikt voor het grootste deel van onze klanten, kan er een tijd komen dat uw web site(s) beter geschikt is voor een groter plan, die het mogelijk maakt voor meer specifieke CPU- en geheugengebruik. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de dienstverlening te staken aan iedere klant met een website of andere gegevens die bij ons gehost wordt en meer dan 10% van de server en/of meer dan 10% van de CPU van de server in beslag neemt. Dit betekent dat als uw web site meer dan 10% van de CPU en het geheugen in beslag neemt behouden wij het recht om uw web site off-line te halen. Indien dit noodzakelijk wordt, kunt u een upgrade van uw hosting pakket vragen. Daarnaast zullen wij al het mogelijk doen om dit te voorkomen en u van te voren te informeren. Ook kan er worden gevraagd om het database gebruik te verkleinen als de database boven de 2 GB is of wanneer het totaal aantal tabellen meer is dan 1000.

INODES

Het gebruik van meer dan 50.000 inodes op een gedeelde account kan potentieel leiden tot schorsing. Accounts die meer dan de 50.000 inode bereiken zullen automatisch worden verwijderd uit onze back-up systeem om overbelasting te voorkomen. Elk bestand (een webpagina, image-bestand, e-mail, etc) op uw account gebruikt 1 inode. Web sites die iets hoger is dan deze inode grens worden naar alle waarschijnlijkheid niet geschorst. Maar web sites die voortdurend grote aantallen bestanden op een regelmatige basis maken en verwijderen, of het hebben honderdduizenden bestanden, of een bestand systeem schade veroorzaken kunnen worden gemarkeerd voor controle en/of schorsing. In de loop der tijd kunnen tienduizenden e-mail berichten zich op een e-mail account opbouwen, om dit te voorkomen kunt u een mailbox uitschakelen. U schakelt uw standaard mailbox uit door in te loggen in cPanel en kies "Mail", dan "standaard adres", "Set Default Address" en typ in  : :fail: No such user here.

Wanneer de diensten beschikbaar zullen zijn

We proberen de diensten en producten 24 uur per dag, 7 dagen per week voor zo lang als u hebt betaald te leveren. Soms echter, om een aantal redenen, kunnen de diensten en producten niet beschikbaar zijn voor u. U moet herkennen en erkennen dat, gezien de aard van de web hosting technologie, dat incidentele onbeschikbaarheid van de diensten en producten niet kunnen worden vermeden. Soms zijn er defecten aan de apparatuur. Op andere tijden zijn er periodieke onderhoud en reparatie werkzaamheden. Nog andere tijden, zijn er oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals stroom storingen of onderbrekingen of van telecommunicatie apparatuur of digitale transmissie links, vijandige aanvallen op het netwerk, of het netwerk verkeer en andere gebeurtenissen. Derhalve hebben we niet beloofd om u te voorzien van ononderbroken dienst.

DMCA inbreuk op het auteursrecht informatie

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, hebben we gekozen voor een beleid dat als web site eigenaren in overtreding blijken te zijn het contract wordt opgeschort dan wel beëindigt. Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen u om hetzelfde te doen het. Wij kunnen, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, accounts om die redenen uitschakelen dan wel beëindigen. Hierbij wordt met name bekeken of er sprake is van een herhaaldelijk inbreuk. Als u gelooft dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk maakt op uw auteursrechten, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier geschonden zijn geschonden, verzorgd u ons met de volgende informatie:

U kunt uw klacht indienen door middel van e-mail: info@idesthost.com.

Schadeloosstelling

Als Idesthost wordt opgeroepen voor of bedreigd met een rechtszaak van een derde partij omwille van iets dat betrekking heeft op de manier hoe u onze diensten of producten gebruikt dan gaat u hierbij akkoord dat alle kosten/wijzigingen of al wat uit de onderhandelingen of rechtszaak voortkomt voor uw rekening zijn. In juridische termen heet dit "schadevergoeding". Niet alleen gaat u akkoord met het volledig vergoeden van de schadeloosstelling die wij hebben betaald ook gaat u akkoord met het betalen van redelijke advocaat kosten en alle andere kosten die Idesthost heeft gemaakt om zich juridisch te verdedigen.

Aansprakelijkheid verklaring

Tot op dit punt zijn deze voorwaarden van onze diensten en producten redelijk makkelijk te lezen geweest. Maar onze juristen vertellen ons dat deze afdeling nood zakelijk is. Idesthost ontkent uitdrukkelijk alle garanties van af, of deze nu expliciet of impliciet kenbaar zijn gemaakt. Idesthost geeft geen garantie dat haar producten of diensten aan uw eisen voldoen of dat de producten of diensten zonder onderbrekingen zijn, snel, veilig, zonder fouten worden uitgevoerd, of dat fouten gecorrigeerd zullen worden. Idesthost geeft geen garantie tot het gebruik, in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderzins, van haar diensten of producten. Sommige rechtsgebieden staan een afwijzing van impliciete garantie niet toe, in dat geval geldt deze niet voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

Hier is nog een afdeling in juridisch jargon. Simpel zegt, zegt deze afdeling dat als er iets misgaat, Idesthost niet aansprakelijk kan worden gesteld. In geen geval is Idesthost aansprakelijk naar u of enig ander persoon voor enig indirecte, incidentele, speciale of morele schadevergoedingen, met inbegrip van het verlies goodwill. Ook voor alle andere verliezen, met inbegrip van nalatigheid, of op basis van dit contract is Idesthost niet aansprakelijk. Derhalve is Idesthost niet aansprakelijk voor het verlies van bestanden, diensten, software, dan wel enig ander verlies van u als gevolg van een herziening van de diensten dan wel herziening van de voorwaarden. U gaat hierbij akkoord dat in geen enkel geval volledige aansprakelijkheid wordt herkent dan wel genomen. Derhalve is de volledige aansprakelijkheid van Idesthost de hoogte van het door u betaalde bedrag voor de diensten en producten die Idesthost aan u heeft verkocht.

Vervallen domeinnamen

Als een domeinnaam is vervallen dan kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Deze reactivatie kosten verschillen per domeinnaam en worden direct aan u door gerekent.

.be € 15,00
.eu € 32,00
.nl € 75,00
INT € 100,00

 

De prijzen die hierboven zijn beschreven kunnen afwijken als u een andere domeinnaam heeft en zijn exclusief btw.

Garantie op onze SEO diensten of producten

Omdat zoekmachine optimalisatie of search engine optimalisation uiteindelijk plaats vindt bij een derde partij, een partij die niet gebonden is aan ons contract, de zoekmachine, kunnen wij nooit impliciet dan wel expliciet beloven dan wel garanderen dat uw web site wordt opgenomen in een zoekmachine database, uw gehele web site wordt gecrawld of dat de titel, beschrijving of sleutelwoorden worden opgenomen in de database van de zoekmachine bedrijf. Dit is geheel aan de discretie van dat bedrijf dan wel de eigenaar van die database. Mocht zich een situatie voordoen waarbij zich dit voordoet dan zijn wij allerminst verplicht om tot terug betalen van de betaalde bedragen over te gaan. Immers, Idesthost heeft namens u op dat moment al haar werkzaamheden in opdracht van u al uitgevoerd.

Wij kunnen en zullen nooit expliciet dan wel impliciet garantie geven over de levering van onze diensten. Gezien de aard van de levering, door middel van een elektronische levering, kunnen wij niet garanderen dat de levering zonder fouten, dan wel foutloos, of zonder gebreken bij u aankomt. Wel zullen we, als u binnen 48 uur na levering uw klacht kenbaar maakt, een nieuwe levering naar u toe laten komen door middel van een bijlage in een e-mail tenzij dit anders is afgesproken.