Wat zijn domeinen?

Domeinnamen op het internet zijn virtuele gebieden die personen en bedrijven inkopen om makkelijk gevonden te worden. Namelijk servers waar data opgeslagen wordt zijn te vinden op een IP of Internet Protocol die bestaat uit cijfers. Cijfers zijn moeilijk te onthouden en mensen gaan makkelijker om met woorden. Daarom zijn er domeinnamen die in plaats van cijfers, bedrijfsnamen of andere woorden zijn.

Het Domain Name System of DNS is een systeem waarbij de begrijpelijk taal van een domeinnaam wordt omgezet naar een nummer die een netwerk apparatuur begrijpt. En dit maat DNS de grootste bewerking van de algemenere uitdrukking naamservers. Met andere woorden, door gebruik te maken van naamservers worden verschillende domeinen geleidt naar verschillende server.

Top Level Domain en country code Top Level Domain

Top Level Domain of TLD is de officiële benaming voor een grote zone zoals .com of .org. Dit in tegen stelling tot sub-domeinen die ondergeschikt zijn aan TLD's. Een sub-domein is een domein onder een hoofd-domein in de vorm subdomein.hoofddomain.com. Country code Top Level Domain is een specifieke groep TLD's waarbij meestal de internationale afkorting van een land gebruikt wodt als TLD zoals .nl, .be. Vaak zijn de instellingen die deze ccTLD's beheren ook nationaal gevestigd zoals voor .nl het SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) of voor .be DNS.be

Domein prijzen

We kunnen voor u meer dan 25 verschillende domeinnamen registeren. Echter de meest gebruikte zijn: (inclusief btw)

DomeinPrijs per jaar
.nl € 6,50
.be € 7,50
.eu € 7,50
.fr € 15,00
.de € 15,00
.com € 9,50
.net € 9,50
.org € 9,50

Vragen?

Bij Idesthost staat vragen altijd vrij. Ik beantwoord graag uw vragen of technische ondersteuning. Daarom als u vragen heeft neem contact met mij op.