Onbeperkt?

Veel in onze web hosting producten zijn onbeperkt. Dit wil zeggen, dat we ze niet beperkt hebben. Er is daarom geen daadwerkelijke beperking die we onze klanten op leggen. Wel vragen we dat onze klanten dit op een normale manier gebruiken. Zo kunt u onbeperkt aantal e-mail adressen aanmaken. Maar als u honderen of duizenden e-mail adressen aanmaakt dan kan dit betekenen dat we contact met u zoeken en u verzoeken of om een andere oplossing te zoeken die, of het aantal e-mail adressen te beperken. Met andere woorden, als u op een normale manier, zoals de rest van de klanten die deze producten gebruiken, gebruikt dan is dit een prachtige manier om uw bedrijf op het internet te plaatsen. 

Een zelfde redenering geldt voor databasen. Echter voor databasen hebben we een beperking van 2 GB per database. Dit betekend niet dat als de database hoger is dan 2 GB dat we direct de database ongeldig maken. In eerste instantie zullen we u op hoogte stellen en vragen om dit verlagen. Dit doen we met name omdat het kan voorkomen dat een database door malware opeens zeer snel in data gebruik kan stijgen. Daarom is het vaak een indicatie dat er meer aan de hand.

Kortom onbeperkt is ervoor om zo gemakkelijk mogelijk ons product aan u aan te bieden en u te ontzorgen. Maar de web hosting producten zijn niet bedoeld voor de "enterprice" of voor web site die zeer veel nodig hebben of voor grote bedrijven.

Heeft u meer nodig? Geen probleem, neem contact met ons op!